Đề xuất 3 phương án phụ cấp cán bộ cấp xã

01:08, 22/08/2012
.

Tại dự thảo Nghị định mới, Bộ Nội vụ đang đề xuất 3 phương án phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã.
 

Bộ Nội vụ đang đề xuất 3 phương án phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã - Ảnh minh họa
Bộ Nội vụ đang đề xuất 3 phương án phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã - Ảnh minh họa


Cụ thể, theo phương án 1, dự thảo đề xuất quy định: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.


Ngoài hỗ trợ của trung ương, căn cứ đặc thù của từng vùng, miền các địa phương cân đối ngân sách để quy định mức hỗ trợ tăng thêm thu nhập cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bảo đảm khuyến khích đối với những người có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

Theo phương án 2, dự thảo giao căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, địa phương được sử dụng ngân sách tự chủ để hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo trình độ đào tạo.
 

Hiện nay, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Cụ thể, có 4 mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo: Bằng đại học được hỗ trợ 1,34 mức lương tối thiểu chung; Bằng cao đẳng được hỗ trợ 1,10 mức lương tối thiểu chung; Bằng trung cấp được hỗ trợ 0,86 mức lương tối thiểu chung còn bằng sơ cấp và chưa qua đào tạo hỗ trợ 0,18 mức lương tối thiểu chung.
Theo phương án 3, dự thảo quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp bằng 70% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính có trình độ đào tạo tương ứng ( trình độ đại học bậc 1, hệ số 2,34; cao đẳng bậc 1, hệ số 2,10; trung cấp bậc 1, hệ số 1,86). Mức thấp nhất bằng 1,0.

Đồng thời dự thảo quy định ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức phụ cấp 70% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính cho mỗi người hoạt động chuyên trách. Do nhu cầu khối lượng công việc, địa phương được sử dụng nguồn ngân sách tự chủ để chi trả thêm ngoài hỗ trợ của ngân sách trung ương cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

 

Theo VGP


.