[Infographic]. 10 thông tin cơ bản truy xuất nguồn gốc hàng hóa

10:15, 05/05/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2024/TT- BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

 

 

Xuất bản lúc: 10:15, 05/05/2024