Đảng bộ TX.Đức Phổ: Lãnh đạo thực hiện tốt "mục tiêu kép"

08:46, 12/10/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những tháng đầu năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TX.Đức Phổ đã nỗ lực vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
 
  • Thị xã Đức Phổ: Tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ
    (Báo Quảng Ngãi)- Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, Thị ủy Đức Phổ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn triển khai nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, nhằm tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.
    .
 
Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Nguyễn Nghiêm Huỳnh Quang Minh chia sẻ, chi bộ đã vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, hiến đất xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng... Đến nay, các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông; nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống điện thắp sáng khắp các khu dân cư với chiều dài hơn 1,5km. Tổ dân phố còn vận động nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế...
 
Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm Nguyễn Xuân Văn, trong tình hình mới, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả, vừa tăng cường các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phường tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ... “Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trên địa bàn phường có 4 doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng nhà máy và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho người dân và tạo nguồn thu ngân sách cho phường”, ông Văn cho biết.
 
Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu, các cấp ủy đảng, chính quyền của Đức Phổ vừa tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, vừa lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thị xã đã trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt 7 đồ án quy hoạch phân khu trung tâm các phường nội thị; xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, đê kè, điện chiếu sáng; kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư nhằm lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích nhân dân phát triển thương mại, dịch vụ và khai thác, chế biến thủy, hải sản... Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã tiếp tục triển khai việc dồn điền, đổi thửa; lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất; mở rộng các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao...
 
Trong 9 tháng năm 2021, kinh tế của TX.Đức Phổ phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 19.340 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 128.749 tỷ đồng, đạt trên 45% kế hoạch năm. Các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội giải quyết kịp thời. Thị xã tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 4.219 lao động...
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Thị ủy Đức Phổ chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Thị ủy tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động để cán bộ rèn luyện, trưởng thành. Những cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn thì xem xét giải quyết tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, MTTQ và các hội, đoàn thể đã sâu sát cơ sở, chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm là hướng về người dân... 
 
Những đổi mới đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và bộ máy hành chính từ thị xã đến cơ sở tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
 
BÁ SƠN
 
 
.
.