Giữ gìn sự trong sạch của Đảng

22:38, 11/10/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp nối thành công của 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), một lần nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng tiếp tục bàn thảo, để bổ sung những điểm mới, đã và đang được thực tiễn kiểm nghiệm và đặt ra yêu cầu mới, trong bối cảnh mới. Đặc biệt là sửa đổi, ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.
 
Giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng 
 
Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cả nước có hơn 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó có hơn 30 sĩ quan cấp tướng; 27 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương (bao gồm 4 ủy viên và nguyên ủy viên Bộ Chính trị) bị xử lý kỷ luật. Con số này chiếm chưa tới 2% tổng số đảng viên trong cả nước nhưng đã để lại những tác động không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Ảnh: Th.Thuận
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Th.Thuận
Đảng viên sai phạm thì phải bị kỷ luật, âu cũng là điều bất đắc dĩ. Cành bị sâu thì phải chặt, chặt để cứu cây. Nếu không, cả thân cây sẽ bị mục ruỗng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác, tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”.
 
Trong khóa XI, XII, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Nhờ đó mà năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.
 
Tuy nhiên, đúng như những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong lễ khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, những biến động không ngừng của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới và khu vực, đặc biệt là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đã tác động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều người đã không khỏi hoang mang, dao động trước khó khăn. Vì vậy, đưa ra hội nghị bàn thảo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này là để bổ sung những điểm mới, những yêu cầu mới, không ngoài mục đích tạo ra những thay đổi thực chất hơn, hiệu quả hơn.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng xem việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tiêu cực, tham nhũng là tất yếu. Điều này được ví như chặt bỏ cành sâu để cứu cây. Nhưng quan trọng hơn là cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới manh nha nhằm ngăn chặn, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; không để những con sâu len lỏi, phá hoại, đục khoét cả cành cây to. Việc Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây chính là nhằm mục đích này.
 
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, trách nhiệm  
 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã kết thúc, hoàn thành tất cả chương trình nghị sự. Trong đó, Trung ương xác định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh mới, điều kiện mới.
 
Cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên Trung ương... phải thực sự gương mẫu trong việc gìn giữ phẩm chất đạo đức, để không bị vật chất vinh hoa cám dỗ, biết giữ mình thanh sạch, sống có liêm sỉ; biết giữ danh dự cho mình và cho Đảng.
 
Người cán bộ của Đảng phải biết lấy “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm câu răn mình. Phải xem việc “tự soi, tự sửa, tự gột rửa” để giữ mình; phải xem công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như việc rửa mặt hằng ngày. Phải hiểu rằng, nếu chấp hành tốt Quy định những điều đảng viên không được làm thì không lo gì có người suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; cũng chẳng phải lo ai đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó chính là cách trị tận gốc căn bệnh tiêu cực, tham nhũng.
 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 lần này về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là cách để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào Đảng cầm quyền.
 
NGUYỄN VÂN THIÊNG
 
 
 
.
.