Công an TX.Đức phổ

Công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự công an xã, phường

23:04, 08/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TX.Đức Phổ đã công bố quyết định thành lập tổ chức và nhân sự công an một số xã, phường trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định thành lập Công an xã chính quy trên địa bàn TX.Đức Phổ gồm: Công an xã Phổ Châu, Công an xã Phổ Khánh và Công an xã Phổ An.

Giám đốc Công an tỉnh có quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Lê Hoàng Thành giữ chức vụ Trưởng Công an xã Phổ Châu, Thượng úy Phạm Trung Tiển giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Phổ Châu, Thượng úy Phạm Quốc Triệu giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Phổ Khánh, Thượng úy Nguyễn Trọng Vĩ giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Phổ An.

.
Công an TX.Đức Phổ đã công bố quyết định thành lập tổ chức và nhân sự công an một số xã, phường trên địa bàn.

Điều động, bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Nghiêm (TX Đức Phổ) đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Phổ An; Thiếu tá Võ Quốc Nam - Phó Trưởng Công an phường Phổ Minh đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Phổ Khánh; Đại úy Võ Chí Công thôi đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Phổ Khánh đến nhận và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Phổ Quang; Thiếu tá Đoàn Phi thôi đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Phổ An đến nhận và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Phổ Minh.

Điều động Thiếu tá Nguyễn Thành Anh Phong - Phó Trưởng Công an phường Phổ Quang đến nhận và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Nghiêm (TX Đức Phổ).

Lãnh đạo Công an TX.Đức Phổ đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Tin,ảnh: TRUNG TẨN

 
.