Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025

22:00, 02/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, Báo Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu Tài liệu hỏi - đáp tìm hiểu những nội dung chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.
 
.