Đổi mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội XX

14:54, 01/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thay vì tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sau đó mới xây dựng chương trình hành động thực hiện như trước đây, nhiệm kỳ 2020- 2025, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, rồi mới tổ chức hội nghị triển khai. Cách làm mới này nhằm đảm bảo đồng bộ, liên thông, tránh sự chồng chéo các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. 
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định với tinh thần: Lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện một số chương trình, đề án trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp. 
 
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tập trung tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ở các cấp gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng.
 
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy chỉ chọn những nội dung có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện. Do đó, kết cấu nội dung Chương trình hành động được xây dựng gọn hơn so với các khóa trước và gắn với nguồn lực thực hiện.
Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp tỉnh sẽ tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Cấp huyện và tương đương tổ chức 4 hội nghị do ban thường vụ cấp ủy, ban tuyên giáo, liên đoàn lao động, phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện và tương đương tổ chức. Việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải hoàn thành trong quý I/2021.  
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Trên cơ sở Chương trình hành động, bên cạnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành 3 nghị quyết, 5 chỉ thị, 5 đề án, 2 quy định và 2 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Đồng thời, giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 làm cơ sở tổ chức, phân bố không gian phát triển; nghiên cứu xây dựng 6 chương trình, 9 đề án, 4 kế hoạch để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. 
 
Quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Nguồn vốn đầu tư công, cả phần thu hút đầu tư ngoài ngân sách sẽ tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; cùng với đó khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Những nội dung này sẽ được truyền đạt tại hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XX sắp tới. Sau hội nghị, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XX ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 
.
.