Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

09:07, 28/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Kế hoạch, hội nghị được tổ chức ở 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở, với các hình thức phù hợp, tiết kiệm, đảm bảo các nội dung đề ra, có tác dụng đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ và Chỉ thị 05 trong thời gian đến. Cụ thể: 
 
Đối với cấp huyện (tương đương), tùy vào điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị tổ chức các hình thức phù hợp nhằm đánh giá tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc; góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, giá trị lịch sử Di chúc của Bác Hồ. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá 2 năm thực hiện các mô hình. Tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Thời gian tổ chức trước ngày 31/8/2019.
 
Mỗi huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và đoàn thể tỉnh bình chọn, đề nghị 2 mô hình tiêu biểu để Hội đồng bình chọn cấp tỉnh xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị cấp tỉnh.
 
Đối với hội nghị ở cấp tỉnh, tập trung vào các nội dung: Khái quát kết quả của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu.
 
Tổ chức trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết lần II về “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên Báo Quảng Ngãi. Dự kiến tổ chức đầu tháng 9/2019.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cấp mình. Lựa chọn, giới thiệu những mô hình hiệu quả để biểu dương, khen thưởng. Tùy theo điều kiện thực tế, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.
 
PV
 
 

.