Hội đồng nhân dân các cấp:
Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề

09:07, 28/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước khắc phục những  tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Làm sáng tỏ những bất cập

Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn là một trong những đơn vị thực hiện tốt hoạt động giám sát chuyên đề. Mỗi năm, Thường trực và các ban của HĐND huyện tổ chức giám sát khoảng 6 chuyên đề, nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Bình Sơn Phan Đình Chí cho biết: “Trong giám sát phải tìm ra mặt tích cực, chỉ ra đâu là những sai sót, hạn chế và kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp khắc phục; phải làm cho đơn vị được giám sát cảm thấy thoải mái, tâm phục khẩu phục, thấy được việc giám sát là cần thiết”.

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp.                 ẢNH: LÊ ĐỨC
Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp. ẢNH: LÊ ĐỨC

Điều đặc biệt ở huyện Bình Sơn là có một số đơn vị, địa phương đã chủ động mời HĐND huyện thực hiện giám sát để chỉ ra cụ thể đâu là mặt hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, từ đó giúp đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước. Điều này cho thấy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương nhận thức được rằng, giám sát để chỉ ra sai sót, giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chứ không phải để phê bình.

Ông Phan Đình Chí cho biết thêm: HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, MTTQ và các hội, đoàn thể trong việc xác định đơn vị, nội dung, thời gian giám sát để tránh việc chồng chéo. Ngoài ra, các kết luận giám sát đều được công khai trên đài truyền thanh để toàn thể cử tri được biết, qua đó giám sát việc giải quyết, khắc phục những hạn chế, bất cập của các đơn vị chức năng. Ở huyện Bình Sơn, trong thời gian qua nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, điều chỉnh và tổ chức thực hiện.

Đối với huyện Trà Bồng, 3 năm qua, Thường trực và các ban của HĐND huyện đã thực hiện 23 cuộc giám sát chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Trà Bồng Trần Ngọc Sanh, chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của  HĐND huyện được nâng lên. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đeo bám đến cùng vấn đề được chọn giám sát.

Qua giám sát đều chỉ ra được nhiều hạn chế, bất cập đối với lĩnh vực, địa phương được chọn giám sát. “Phải đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, đủ điều kiện để chứng minh những hạn chế, sai sót thì kết luận giám sát mới có tính thuyết phục”, ông Sanh chia sẻ.

Ngoài ra, đại diện thường trực HĐND ở nhiều địa phương cho biết, để hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng, cần phải chú trọng xây dựng đề cương giám sát chi tiết; sau mỗi cuộc giám sát, đoàn giám sát phải đưa  ra các kiến nghị mang tính khách quan, có căn cứ khoa học và thực tế, có tính khả thi cao...

Theo dõi giải quyết sau giám sát

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Phổ Võ Văn Sáu, theo dõi, đôn đốc, tái giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình giám sát. Đối với huyện Đức Phổ, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện luôn được quan tâm.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện luôn tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận được ban hành sau giám sát. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được thực hiện tái giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Bình Sơn Phan Đình Chí thì cho rằng: Vấn đề cần quan tâm trong hoạt động giám sát hiện nay là việc tiếp thu, giải quyết những kiến nghị sau giám sát của cơ quan chức năng.

Thực tế cho thấy, đã có không ít những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng của đoàn giám sát, nhưng lại không được các cơ quan tiếp thu một cách nghiêm túc, do vậy không triển khai thực hiện đầy đủ. Điều này làm giảm hiệu lực, hiệu quả giám sát và sâu xa hơn còn gây mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan dân cử.

Do vậy, cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt trong việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát. Đối với những kiến nghị chậm được thực hiện thì cần tái giám sát hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND...

             PHƯƠNG LÝ

 


.