Cập nhật lúc: 20:41, 31/01/2018 [GMT+7]
.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Khóa XIX)


Ngày 22.1.2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp lần thứ 19. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Nguyễn Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Ngọc Nguyên - Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Thị Hương-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Ninh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nguyên Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Nguyễn Duy Nhân-nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Cù Thị Thanh Mai-nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh.

1. Đối  với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn có một số khuyết điểm, vi phạm như: Cho chủ trương triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất đối với 3 trường hợp không đúng quy định; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, trong lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện để xảy ra một số sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và đầu tư công trên địa bàn huyện.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn chưa đến mức phải đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

2. Đối với đồng chí Nguyễn Thanh: Từ tháng 4.2014 đến tháng 11.2015, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, đồng chí chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm  nêu trên của Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn.

- Từ tháng 12.2015 đến năm 2016, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, đồng chí thiếu kiểm tra để xảy ra một số vi phạm như UBND xã An Bình, An Hải, An Vĩnh cho thuê đất không đúng quy định; không kịp thời chỉ đạo xử lý 31 trường hợp xây dựng không phép, trái phép; cấp giấy phép xây dựng 5 trường hợp thiếu sót về thủ tục; công tác quản lý đầu tư đối với một số công trình có nhiều sai sót.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 4 dự án trái quy định; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 7 trường hợp (trong đó trực tiếp ký  2 trường hợp), quyết định cho thuê đất 2 trường hợp không đúng quy định.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh theo thẩm quyền.

3. Đối với đồng chí Trần Ngọc Nguyên: Từ năm 2013 đến tháng 10.2015, với cương vị là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, đồng chí có một số vi phạm, khuyết điểm như: Đồng ý để UBND xã An Hải, An Vĩnh cho 22 hộ dân thuê đất trái thẩm quyền; cho thuê đất đối với 2 dự án và gia hạn thời gian thuê đất đối với 8 hộ gia đình không đúng quy định; buông lỏng quản lý đất đai, quản lý xây dựng; cấp phép xây dựng cho 11 trường hợp còn thiếu về thủ tục; chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều thiếu sót; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với 7  dự án, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 26 trường hợp (trong đó trực tiếp ký 7 trường hợp) và cho thuê đất 1 trường hợp không đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Ngọc Nguyên là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Ngọc Nguyên bằng hình thức cảnh cáo.


4. Đối với đồng chí Phạm Thị Hương: Từ năm 2013 đến năm 2016 với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, đồng chí có một số vi phạm, khuyết điểm như: Tham mưu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đối với 11 dự án, chuyển mục đích sử dụng đất 33 trường hợp (trong đó trực tiếp ký 23 trường hợp) cho thuê đất đối với 2 dự án và ký thẩm định 12 dự án đầu tư không đúng quy định; không trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với 3 dự án theo quy định; tăng thời gian và diện tích thuê đất đối với 3 dự án trái với chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn.

Không chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời 43 công trình xây dựng không phép, trái phép; thiếu chỉ đạo, kiểm tra UBND các xã trong việc quản lý đất công ích; ký văn bản cho triển khai 1 dự án khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và ký quyết định gia hạn thời gian thuê đất cho 8 hộ dân không đúng quy định; ký thay Chủ tịch UBND huyện đồng ý việc UBND  cấp xã cho 22 hộ dân thuê đất trái thẩm quyền; cấp phép xây dựng cho 16 trường hợp thiếu sót về thủ tục.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thị Hương bằng hình thức khiển trách.

5. Đối với đồng chí Lê Văn Ninh: Từ tháng 10.2014 đến tháng 7.2016 với cương vị là Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Lý Sơn, đồng chí có khuyết điểm như: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí ký Công văn của Văn phòng Huyện ủy đính chính nội dung Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn trong việc cho thuê đất để triển khai thực hiện dự án trong khi chưa có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy là thiếu chặt chẽ và không đúng thẩm quyền.

Khuyết điểm nêu trên của đồng chí Lê Văn Ninh chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Lê Văn Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm.

6. Đối với đồng chí Nguyễn Duy Nhân: Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng chí có một số khuyết điểm, vi phạm như: Trực tiếp ký 1 hợp đồng, để cấp phó ký 5 hợp đồng đào tạo nghề, cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề cho 21 cơ sở dạy nghề và cấp trang thiết bị dạy nghề không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát để 6 đơn vị đào tạo nghề có sai sót trong công tác tuyển sinh, 25 đơn vị dạy nghề chi sai quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của đồng chí Nguyễn Duy Nhân chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Duy Nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

7. Đối với đồng chí Cù Thị Thanh Mai: Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực tiếp phụ trách lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2012 – 2014, đồng chí có một số vi phạm, khuyết điểm như:

- Từ năm 2012 đến năm 2014, đồng chí ký hợp đồng đào tạo một số nghề với 4 đơn vị dạy nghề và tham mưu cho Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 21 đơn vị dạy nghề không đúng quy định.

- Thiếu kiểm tra, giám sát để: 6 đơn vị đào tạo nghề có sai phạm trong công tác tuyển sinh; 18 đơn vị dạy nghề cấp chứng chỉ nghề không đúng quy định; 22 đơn vị đào tạo nghề chi sai quy định; một số trang thiết bị dạy nghề sử dụng không hiệu quả.

Vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Cù Thị Thanh Mai bằng hình thức khiển trách.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

.