Cập nhật lúc: 18:15, 16/01/2018 [GMT+7]
.

Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh: Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 15.1, Khối thi đua Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các cơ quan thành viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan hoàn thành tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan trong Khối thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua...

 Năm 2018, Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua với nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, chú trọng xây dựng nhân tố, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các cơ quan thành viên đã thống nhất đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm khối trưởng, Báo Quảng Ngãi làm khối phó Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh.
 

NG.TRIỀU
 

.