Cập nhật lúc: 18:04, 12/01/2018 [GMT+7]
.

Đảng ủy Sở GTVT Quảng Ngãi: Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)


(Baoquangngai.vn)- Ngày 12.1, Đảng ủy Sở GTVT Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở GTVT Quảng Ngãi. 
 
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tấn Châu đã trực tiếp truyền đạt và phân tích rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
 
Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tấn Châu, 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 
 
Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở GTVT Quảng Ngãi nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các nghị quyết đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Tin, ảnh: PV
 
.