Cập nhật lúc: 19:02, 11/12/2017 [GMT+7]
.

Tập trung đánh giá, phân loại CB, CCVC cuối năm thực chất hơn


(Báo Quảng Ngãi)- Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc đánh giá CB, CCVC theo chất lượng, hiệu quả công việc được giao là nhiệm vụ không đơn giản...

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai công tác đánh giá, phân loại CB, CCVC năm 2017. Những ưu, khuyết điểm sau một năm công tác sẽ được xem xét, đánh giá trên cơ sở nhận xét của tập thể cũng như của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng; và đây cũng là cơ sở để bổ sung, hoặc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí vào công việc khác...

Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi rà soát, phân loại các nguồn thu cần tập trung xử lý trong tháng cuối năm.
Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi rà soát, phân loại các nguồn thu cần tập trung xử lý trong tháng cuối năm.


Các mức được phân loại, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Thống kê hằng năm cho thấy, số CB, CCVC phân loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn chiếm tỷ lệ cao, số không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Những năm gần đây, việc đánh giá, phân loại CB, CCVC luôn được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chất lượng công việc được giao và ý thức tổ chức kỷ luật. Phương pháp đánh giá được nhận xét là chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự khách quan, đánh giá chưa đúng, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ, công việc, còn có biểu hiện nể nang, dễ người dễ ta; ngại đưa ra chính kiến nhận xét. Tinh thần tự phê bình và phê bình ở một bộ phận CB, CCVC chưa cao. Do đó, công tác đánh giá, phân loại CB, CCVC hằng năm vẫn là một trong những điểm yếu trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, cho biết: Bộ Chính trị đã có Quy định 89 về “khung tiêu chuẩn chức danh; định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghiên cứu kỹ Quy định này để tiếp tục bổ sung, đánh giá cán bộ thực sự chuẩn xác, tiến đến việc đánh giá cán bộ “đúng người đúng việc”. Tỉnh cũng đã có bộ tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý rất cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đánh giá cán bộ những năm trước, vẫn còn một số nơi chưa bám sát các tiêu chí đã ban hành.

Năm 2016, nhiều địa phương cũng mạnh dạn tự đánh giá tập thể Ban Thường vụ không có đồng chí nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặc dù địa phương đó cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tế đó, để định lượng hơn, tránh cảm tính trong công tác đánh giá, phân loại CB, CCVC hằng năm, Tỉnh ủy đã rà soát và ban hành Hướng dẫn 01 ngày 22.9.2017 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.


Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 

.
.