Cập nhật lúc: 18:15, 18/07/2017 [GMT+7]
.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên cấp ủy các cấp ở huyện Trà Bồng đã tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.


Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về  đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016 – 2020), huyện Trà Bồng đã đạt được một số kết quả nhất định, đạt trung bình 9,33 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so với năm 2015). Mục tiêu đến năm 2020, đạt bình quân 15 tiêu chí/xã.

 Các tuyến đường giao thông liên thôn ở xã Trà Bình đều được bê tông kiên cố.
Các tuyến đường giao thông liên thôn ở xã Trà Bình đều được bê tông kiên cố.


Bí thư Đảng ủy xã Trà Bình Đỗ Tấn Bình, cho biết: Theo kế hoạch, năm 2018 địa phương sẽ đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này xã mới đạt 12/19 tiêu chí. Mục tiêu từ nay đến cuối năm phải đạt thêm 4 tiêu chí: Giao thông, trường học, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Để thực hiện mục tiêu đó, trong giai đoạn (2017-2018) địa phương được phân bổ kinh phí 59 tỷ đồng, để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, thủy lợi. Với các tiêu chí cần ít nguồn lực, xã sẽ chỉ đạo các hội đoàn thể, nhất là chi bộ các thôn phải đưa nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Năm 2017, huyện Trà Bồng phấn đấu đạt bình quân 10,56 tiêu chí/xã. Theo kế hoạch, ngoài xã Trà Bình đạt thêm 4 tiêu chí, các xã Trà Phú, Trà Tân phải đạt thêm 2 tiêu chí/xã, Trà Lâm đạt 1 tiêu chí. Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Huỳnh Duy Trọng, cho biết: So với các địa phương khác, thì số tiêu chí nông thôn mới ở xã đạt thấp, hiện chỉ đạt 7 tiêu chí, vì là xã miền núi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp; đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những phong tục, tập quán lạc hậu, nguồn lực đầu tư cho xã còn hạn chế.

Trước những khó khăn trên, từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo, rà soát những tiêu chí chưa đạt, ưu tiên thực hiện những tiêu chí khó, lồng ghép nội dung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới vào các buổi sinh hoạt chi bộ; xác định tiêu chí nào cần hỗ trợ của Nhà nước, tiêu chí nào nhân dân đóng góp làm để người dân nắm rõ, thực hiện.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Với mục tiêu đưa địa phương sớm thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng xác định, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới được xem là bước đột phá mới, để hiện thực hóa mục tiêu trên. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, song có thể nói, công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Trà Bồng vẫn chưa tạo được dấu ấn lớn. Do đó, các cấp ủy trên địa bàn huyện cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong công tác này. Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí, đặc biệt là kêu gọi sự chung tay của người dân và doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.