Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng:
Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện

01:11, 22/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhìn lại việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh cho thấy có sự đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện, nhằm quán triệt sâu sắc điểm mới của nghị quyết, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

TIN LIÊN QUAN

Nói về đổi mới trong đợt học tập Nghị quyết XII của Đảng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Long (Bình Sơn) Phạm Văn Thu khẳng định chất lượng học tập được đảm bảo. Chất lượng của chương trình hành động là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Do đó, sau khi tiếp nhận chương trình hành động của đảng viên, Đảng ủy xã phân công người đọc, nghiên cứu và đánh giá phân loại chất lượng.

Trong số 127 bài thì có 38 bài phải viết lại do trùng lặp giữa người này với người kia, kế hoạch đề ra còn chung chung. "Yêu cầu đảng viên viết lại chương trình hành động là để giúp cho đảng viên nhận thức đúng hơn về những điểm mới của Nghị quyết XII của Đảng, để đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện và đưa nghị quyết vào cuộc sống”, ông Thu nhấn mạnh.

 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: B.S
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: B.S


Huyện Bình Sơn đã tổ chức 48 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 4.000 đảng viên dự học (93,5%). Ngoài các lớp cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, lực lượng vũ trang, huyện Bình Sơn còn mở 15 lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo theo chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2016.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Phạm Quang Sự, cho biết: Điểm mới trong đợt học Nghị quyết XII của Đảng là Ban Thường vụ Huyện ủy không xây dựng, phân bổ lịch học cho đảng bộ các xã, thị trấn mà giao cho cấp ủy chủ động thực hiện từ khâu chuẩn bị đến việc đánh giá chương trình hành động của cấp mình. Qua đó, người đứng đầu có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu và nắm bắt được nội dung cơ bản của nghị quyết, nhằm thuận tiện cho việc vận dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Để có cơ sở đánh giá việc triển khai Nghị quyết XII của Đảng một cách khách quan, huyện đã thành lập đoàn giám sát trực tiếp tại các địa phương; đồng thời chỉ đạo những địa phương, đơn vị thực hiện tự giám sát. Qua giám sát trực tiếp cho thấy, các địa phương đã thực hiện khá tốt các bước từ việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của người đứng đầu, chuẩn bị điều kiện để tổ chức lớp học, ý thức của người học đến việc quán triệt cách viết và đánh giá chất lượng chương trình hành động...

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến cuối tháng 10.2016, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở đã tổ chức 512 lớp với 78.187 người dự học (94,17%). Trong đó, đảng viên dự học là 47.423 (93,69%); quần chúng là 33.108 người (94,45%). Thông qua học tập, có hơn 90% cán bộ, đảng viên, công chức đã viết chương trình hành động cá nhân gửi lại cho cấp ủy, chi bộ cơ sở.

Riêng đối với cấp tỉnh, có 134 đồng chí là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp ủy đã nộp chương trình hành động cá nhân sau khi dự hội nghị cấp tỉnh (100%). Đa số chương trình hành động đạt yêu cầu đề ra, phản ánh mức độ tiếp thu, nắm bắt cơ bản những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và phần liên hệ trách nhiệm, hành động của cá nhân gắn với thực tiễn công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao, đề ra biện pháp sát thực trong vận dụng Nghị quyết XII vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng gắn với kiểm tra, giám sát tình hình triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

THANH THUẬN

 


.