Liên đoàn lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

09:08, 17/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.8, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh.

 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Tấn Châu- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền tải ba chuyên đề đến hơn 400 đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia học Nghị quyết Đại hội XII của đảng
Các đại biểu tham gia học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
 
Đó là, những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.