Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

03:07, 07/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 6.7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các đồng chí dự học được nghe đồng chí Võ Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đồng chí Trương Quang Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo chuyên đề Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

PV
 


.