Cập nhật lúc: 10:12, 14/08/2016 [GMT+7]
.

Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã, phường, thị trấn là những người gần dân, hiểu dân nhất. Trong thực thi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra là, CBCC cấp này phải đảm bảo ba yếu tố: Trách nhiệm, đạo đức và phong cách công vụ. Để xây dựng chính quyền thân thiện và phục vụ người dân tốt hơn, mỗi CBCC phải nêu cao ý thức về quyền, nhiệm vụ được phân công.
 
Là cấp chính quyền cơ sở, nên trực tiếp giải quyết rất nhiều việc của người dân. Mỗi tháng, bộ phận một cửa của UBND phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi) đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ liên quan đến TTHC, nhưng giải quyết trước và đúng hẹn gần như 100% hồ sơ. Bà Trần Thị Liễu - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh, cho biết, lãnh đạo phường quán triệt đến CBCC bộ phận một cửa là phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Quyết định 20 của UBND tỉnh.

Hằng tuần, lãnh đạo UBND phường đều có cuộc làm việc với bộ phận một cửa, bộ phận văn phòng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những phát sinh từ người dân. Cuối năm kiểm tra lại quá trình thực thi nhiệm vụ để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC.

CBCC bộ phận một cửa UBND phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ.
CBCC bộ phận một cửa UBND phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) hướng dẫn người dân giải quyết hồ sơ.


Trong những năm gần đây, tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCC ở nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tại UBND thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), bộ phận Tư pháp - Hộ tịch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân. Hồ sơ công dân được giải quyết nhanh, gọn đúng thủ tục, trình tự và trả hồ sơ đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Thị trấn cũng đã niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở để tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc biết và thực hiện để khỏi phải đi lại nhiều lần.
 

Tăng cường xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính từ cấp huyện đến cấp xã, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ. Nếu chậm trễ trong việc giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đều có chế tài để xử lý. Hơn nữa, tập trung đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC để nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. CCHC không chỉ là lời nói mà cần có những hành động cụ thể và quyết liệt.
Ông TRẦN EM - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ.

Một trong những lĩnh vực phức tạp nhất ở cấp xã là việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách người có công với cách mạng. Nguyên nhân khách quan trong lĩnh vực đất đai là chưa thống nhất cơ sở dữ liệu, còn đối với người có công với cách mạng thì do yếu tố lịch sử, thời gian quá lâu nên hồ sơ thường thiếu một số giấy tờ nên cần phải rà soát, bổ sung nhiều lần.

Chính những yếu tố khách quan đó, đòi hỏi CBCC thực thi nhiệm vụ phải hiểu rõ quy định, có nghiệp vụ và phải điềm tĩnh trong giao tiếp với dân. Chị Hà Thị Bình, công chức Văn hóa - Xã hội thuộc UBND thị trấn Đức Phổ, chia sẻ: “Bản thân luôn xác định phải phục vụ nhiệt tình, hướng dẫn rõ ràng khi người dân đến liên hệ công việc. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và các văn bản mới để vận dụng xử lý hồ sơ của dân đúng quy định pháp luật”.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở cũng thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở CBCC luôn trọng dân, lấy sự hài lòng của dân làm đầu. Hiện nay, một số xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổng thể trong điều hành quản lý công việc. Từ đó, cán bộ lãnh đạo đã giám sát mức độ hoàn thành công việc, ý thức trách nhiệm công vụ của CBCC dưới quyền.

Đánh giá năng lực, thái độ phục vụ dân không chỉ đánh giá định tính mà bằng định lượng cụ thể, định kỳ hằng tuần từng bộ phận, từng chức danh đều được đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Trên cơ sở đó, hàng tháng, quý, hàng năm tổng hợp đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của từng CBCC theo thang điểm được quy định. Ngoài ra, bố trí từng vị trí việc làm khoa học đã tránh hiện tượng giẫm chân công việc lên nhau, đùn đẩy trong thực thi công vụ.

Bài, ảnh: NG.TRIỀU
 

.
.