Cập nhật lúc: 09:56, 06/07/2016 [GMT+7]
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


*Trực báo công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 5.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.    Ảnh: Bá Sơn
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bá Sơn


Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng. Hoạt động báo cáo viên, thông tin công tác Tuyên giáo, tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân được thực hiện tốt. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin đối ngoại được chú trọng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được củng cố; vai trò của cộng tác viên dư luận xã hội được chú trọng...

Trong tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cơ quan thành viên Tiểu ban tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các hội đoàn thể tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy trình, quy định. Các hoạt động tuyên truyền khá phong phú, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tăng cường đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực báo công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp, các sở, ngành, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành trong khối, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực khoa giáo.

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị là, tình hình nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn diễn ra ở nhiều đơn vị. Công tác khám-chữa bệnh BHYT còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho người bệnh. Công tác giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, tuy nhiên tình trạng học sinh bỏ học, đi học không thường xuyên vẫn còn nhiều, chất lượng giáo dục ở miền núi còn thấp, một số chính sách đối với giáo viên, học sinh chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xã hội hóa, đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động khoa học và công nghệ, công tác gia đình, bảo vệ tài nguyên-môi trường... tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, song vẫn còn không ít hạn chế, cần tập trung khắc phục.

Từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, đơn vị trong khối sẽ tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo...                    
     

B.Sơn-P.Lý

 

.
.