Cập nhật lúc: 21:19, 05/04/2016 [GMT+7]
.

Đảng bộ Sở NN& PTNT: Tạo bước đột phá mới


(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng bộ Sở NN&PTNT đã tập trung quán triệt cho cán bộ, đảng viên về những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt phải thực hiện, nhằm tạo đột phá mới.

Ông Nguyễn Ngọc Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở NN&PTNT cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, nên Sở phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng khoảng 4%/năm. Trong đó, mục tiêu của ngành là phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế... Để đạt kết quả này, Đảng ủy Sở chỉ đạo tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc...

Phát triển cây gỗ quý là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong ảnh: Vườn cây sao đen có đường kính 40 – 60cm của người dân Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.
Phát triển cây gỗ quý là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong ảnh: Vườn cây sao đen có đường kính 40 – 60cm của người dân Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.


Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, đưa khoa học, kỹ thuật vào canh tác. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn. Phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững...

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản. Triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu rừng, phát triển trồng cây gỗ lớn, cơ cấu lại tỷ lệ các loại cây trồng một cách hợp lý để nâng cao giá trị gia tăng. Đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất thành một ngành kinh tế có vị thế quan trọng trong nông nghiệp. Phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, trở thành hàng hóa đặc sản chủ lực, tạo ra giá trị gia tăng cao... Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kết hợp với các biện pháp về tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với từng lĩnh vực.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Phú, năm 2016, Đảng ủy Sở chỉ đạo nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở liên kết 4 nhà. Chú trọng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, củng cố kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu hàng nông sản; sản xuất theo quy trình, bảo đảm ATVSTP.

Phát triển chăn nuôi theo mô hình tập trung, hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Hỗ trợ, khuyến khích trồng rừng cây gỗ quý, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, từng bước giảm diện tích cây keo. Phát triển tàu thuyền có công suất lớn; đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Có giải pháp chuyển giao cho ngư dân ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong bảo quản, sơ chế sản phẩm thủy sản...

Với sự nỗ lực toàn ngành, tin tưởng rằng, năm 2016 ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tạo ra những bước đột phát mới.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.