Cập nhật lúc: 13:37, 15/04/2014 [GMT+7]
.

Quyết tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Đầu tháng 4 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khai mạc lớp bồi dưỡng cho trên 60 học viên là cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt hàng từ các chuyên gia nghiên cứu, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong khắc phục hạn chế khuyết điểm về công tác cán bộ, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Khi kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, một trong những khuyết điểm quan trọng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, đó là sự hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, nhiều nhiệm kỳ liên tiếp Quảng Ngãi không đào tạo, bồi dưỡng đủ đội ngũ cán bộ kế thừa.

 

Lớp đào tạo cán bộ dự nguồn đầu tiên của tỉnh.
Lớp đào tạo cán bộ dự nguồn đầu tiên của tỉnh.


Trong các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Quảng Ngãi là tỉnh duy nhất được Trung ương điều động 3 cán bộ về đảm nhận chức danh Bí thư Tỉnh ủy liên tiếp trong vòng 10 năm qua. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất và đưa ra nhiều giải pháp để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chủ động tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt năm 2014 là nhằm cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, tạo cho cán bộ quản lý nhận thức, tư duy tốt về phát triển lĩnh vực kinh tế xã hội và những vấn đề chung ở tỉnh. Đồng thời, việc Tỉnh ủy lần đầu tiên mở lớp học dành cho cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 không nằm ngoài mục tiêu xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là giải pháp khắc phục hạn chế đã chỉ ra trong kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4.

Lớp học được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt hàng, nội dung học tập được xây dựng trên sự kết hợp của nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau gắn với nghiên cứu thực tiễn theo 3 nhóm nội dung cơ bản. Nhóm thứ nhất liên quan đến vấn đề có tính lý luận gắn với thực tiễn, được nghiên cứu mới nhất trong giai đoạn hiện nay; nhóm thứ hai có kết hợp nghiên cứu của nước ngoài; nhóm thứ ba là những nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh trên cơ sở yêu cầu mà tỉnh đặt ra và thực tiễn đòi hỏi. Với 3 nội dung này, lớp học sẽ cung cấp cho học viên những vấn đề lý thuyết, cách tiếp cận vấn đề giúp các học viên hiểu rõ hơn, bổ sung kiến thức còn khiếm khuyết.

Phát biểu tại lớp học này, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đã gợi mở nhiều vấn đề mà các học viên phải làm tại lớp học này với những vấn đề mà Đại hội lần thứ XVIII đã nêu ra và thực tiễn đặt ra. Đó là làm thế nào để giảm nghèo nhanh và bền vững; làm thế nào để đào tạo lao động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm thế nào để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; làm thế nào để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân ngày càng bền chặt; làm thế nào để đón đầu cơ hội phát triển để đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh năng động ở khu vực miền Trung trong tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta nói, ngoài lợi ích của dân, Đảng ta không còn lợi ích nào khác, mọi hiệu quả công việc của chính quyền, mọi hiệu quả trong sự lãnh đạo của Đảng phải được đo bằng sự hài lòng của người dân. Do đó, người cán bộ phải lấy mục đích giải quyết vấn đề của dân, lấy trọng tâm là phát triển vì lợi ích của dân làm động lực phấn đấu. Đồng thời, đây là yêu cầu đòi hỏi bắt buộc của cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới.

Hiện nay, Quảng Ngãi đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, bên cạnh đó cũng có những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tin tưởng rằng với quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tương lai không xa, tỉnh ta sẽ có một đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, đủ tầm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.