Cập nhật lúc: 13:51, 28/02/2014 [GMT+7]
.

Nói chuyện chuyên đề về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh


(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lớp chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện do Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt. Buổi giới thiệu chuyên đề được truyền hình trực tiếp trên sóng PTQ.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc.
 
Phát biểu khai mạc lớp chuyên đề, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: Năm 2014, chủ đề trọng tâm được đưa ra là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây là chủ đề hết sức quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Nội dung chuyên đề năm nay rất rộng, đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
 
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và chế độ, trách nhiệm trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, đó là sự tận tụy, tâm huyết, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, phải thực hành nêu gương đạo đức nói và làm, hứa là phải thực hiện, phải xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắng, bảo vệ đường lối và quan điểm của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải cương quyết đấu tranh trước những cái sai, chống các biểu hiện quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ. Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị.

 

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo
Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau khi học tập, quán triệt cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện ở cấp mình gắn với thực hiện khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra, những vấn đề mới phát sinh sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4. Từng đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức phải hoàn chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch học tập và làm theo Bác, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo Bác.
 
Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian gần 4 tiếng đồng hồ để nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung xoay quanh chuyên đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Cán hộ, đảng viên tham dự buổi
Cán bộ, đảng viên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề do Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt.
 
 
Là một học giả, một nhà nghiên cứu rất có uy tín trong ngành Hồ Chí Minh học ở nước ta hiện nay. Đặc biệt là những tình cảm của mình dành cho Bác Hồ, Giáo sư- Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã có bài nói chuyện thật gần gũi, dễ hiểu, lôi cuốn, thu hút sự tập trung theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua sóng truyền hình. Qua đó đem đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cái nhìn tổng quát nhưng hết sức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác - một con người với trí tuệ uyên thâm và nhân cách cao cả. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.