Cập nhật lúc: 10:45, 08/01/2014 [GMT+7]
.

Chi bộ Sở KH-CN: Phân tích rõ nguyên nhân để sửa chữa


(Báo Quảng Ngãi)- Từ 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và Quy định những điều đảng viên không được làm, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn. Những hạn chế được chỉ rõ, phân tích nguyên nhân và kiên quyết sửa chữa với mục tiêu đưa KH-CN trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Có thời điểm, việc nghiên cứu, ứng dụng các chương trình, đề tài, dự án KH-CN với số lượng lớn, nhưng manh mún, đầu tư dàn trải, không tập trung, không có trọng tâm trọng điểm. Kết quả sau nghiên cứu ít được ứng dụng vào thực tiễn, hiệu quả thấp. Đây là những hạn chế được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở KH-CN thẳng thắn chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Do đó, khắc phục những tồn tại, bất cập trong nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vào đời sống là “việc cần làm ngay” mà chi bộ  Sở KH-CN đề ra.

 

Mô hình trồng mía trên đất gò, đồi cho năng suất và chữ đường cao.
Mô hình trồng mía trên đất gò, đồi cho năng suất và chữ đường cao.


Bắt mạch những hạn chế

Đồng chí Trần Chấn Diệp- Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở KH-CN, chia sẻ: Nhìn nhận và phân tích được những nguyên nhân dẫn đến công tác nghiên cứu, ứng dụng đề tài KH-CN đạt hiệu quả thấp, nên Chi bộ Sở đã nhanh chóng có giải pháp lãnh đạo khắc phục ngay. Đầu tiên là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án KH-CN.

Đây là căn cứ để công tác quản lý các chương trình, đề tài, dự án KH-CN được thực hiện tuân thủ đúng với Luật KH-CN và các văn bản pháp luật liên quan; bảo đảm vai trò cơ quan quản lý nhà nước của Sở, ngành và các huyện, thành phố. Đồng thời, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài, dự án KH-CN được đảm bảo. “Việc nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án phải có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết được yêu cầu bức thiết của địa phương, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy”, Giám đốc Sở KH-CN nhấn mạnh.

Sự kiên quyết trong nói đi đôi với làm đó, nên những năm gần đây, việc ứng dụng nghiên cứu khoa học trong thực tiễn được nâng lên. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án KH-CN sau khi được nghiệm thu nhanh chóng được chuyển giao ứng dụng, phát huy hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH-CN đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tổ chức chuyển giao tiến bộ KH-CN vào sản xuất của một số dự án đã hình thành mô hình sản xuất lớn trong nông nghiệp, đem lại những thành công bước đầu, tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Điển hình như mô hình: “Dồn điền đổi thửa” kết hợp với cơ giới hóa trong sản xuất mía đã hình thành vùng nguyên liệu mía tập trung ở Phổ Nhơn (Đức Phổ); trồng mía trên đất gò, đồi ở huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà; trồng mì... đã góp phần ổn định vùng nguyên liệu phục vụ các ngành công nghiệp chế biến đường, tinh bột mì của tỉnh.  

Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường đã có những đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học, tư liệu, số liệu cơ bản, làm cơ sở cho việc xây dựng các dự án hoặc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhìn về một hướng

Những năm qua, Chi bộ Sở KH-CN đã tăng cường vai trò lãnh đạo đối với tập thể lãnh đạo, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị, kết luận của tổ chức đảng cấp trên và các cấp chính quyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan. Trong chỉ đạo, điều hành cơ quan, Chi bộ, tập thể lãnh đạo Sở luôn bám sát và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC về giữ gìn đạo đức.

Đồng chí Trần Chấn Diệp cho biết thêm, chi bộ đã tập trung củng cố tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực. Nhờ đó, đội ngũ CBCCVC của Sở phát triển cả về số lượng và chất lượng, trình độ năng lực công tác được nâng lên. Từ đó, nhiều lượt CBCCVC của Sở được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và điều động, luân  chuyển sang các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cấp trưởng, phó phòng và tương đương, giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016-2020. Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy định. Nhiều cán bộ trẻ dưới 35 tuổi được đảm nhận các chức vụ trưởng, phó phòng để được cọ sát thực tế và có thời gian cống hiến.

Ở Sở KH-CN, tinh thần đoàn kết, nhất trí, tinh thần hợp tác luôn được thể hiện xuyên suốt, để hoàn thành các nhiệm vụ. Mọi cán bộ, đảng viên và CCVC của Sở luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Sở KH-CN không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.


       Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU    
 

.