Cập nhật lúc: 22:50, 29/08/2013 [GMT+7]
.

Tỉnh ủy: Quán triệt Quyết định 68 và Quy định 181 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 28.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21.3.2012 và Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30.3.2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh chủ trì hội nghị.

Quy định 181 gồm có 5 chương 36 điều, trong đó nêu rõ nội dung vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị mà đảng viên là thành viên.

 

Quy chế giám sát trong Đảng (theo Quyết định 68 của Bộ Chính trị) gồm 5 chương 16 điều quy định rõ phạm vi áp dụng, mục đích, nguyên tắc, chế độ giám sát; phạm vi, chủ thể và đối tượng giám sát; nội dung, phương pháp, hình thức và cách xử lý kết quả giám sát; thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể; trách nhiệm, quyền của đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giám sát.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh yêu cầu các đồng chí giữ vai trò đứng đầu tổ chức Đảng nâng cao trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc Quyết định 68, Quy định 181 và tổ chức quán triệt đến tất cả đảng viên ở chi bộ, đảng bộ mình.

Thanh Thuận
 

.