Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ

Thứ Tư, 18:43, 16/01/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Chiều ngày 15/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế -xã hội năm 2013. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị.                  Ảnh: T.THUẬN
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: T.THUẬN


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã quán triệt Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2013; Nghị quyết số 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị- xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh trình bày Nghị quyết số 26  của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội năm 2013; các quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2013, Quy định về một số nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 02 về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Công văn 4742 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp  Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội xuân 2013.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 01 của Chính phủ và Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ trong năm 2013, nhằm tạo ý chí thống nhất hành động để trong năm 2013 tất cả các tiêu chí đều đạt và vượt kế hoạch đề ra theo phương châm “kế hoạch 1, giải pháp 10, quyết tâm 20”. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng đến công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản, nhất là Quyết định 35 về thu hồi đất; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho và nợ xấu; giải quyết đất sạch; nâng cao tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chất lượng tham mưu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là triển khai các giải pháp cấp bách sau kiểm điểm. Bên cạnh đó, cần rà soát công tác quy hoạch cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, tích cực xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, cố gắng trong năm 2013 hoàn thiện tiêu chí này; đồng thời chăm lo Tết Quý Tỵ 2013 thật sự tốt với tinh thần Tết cho cấp dưới, Tết cho người nghèo, Tết cho bộ đội, đảm bảo ai cũng có Tết…


Thanh Thuận


 

.