Đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

18:18, 19/05/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
 
Sau khi Kết luận 01-KL/TW được Bộ Chính trị ban hành, tiếp nối các kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
Với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần củng cố và ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Việc triển khai thực hiện Kết luận 01 tác động thiết thực, to lớn mang tính chỉ dẫn hành động trong thực tiễn của tư tưởng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Kết quả thực hiện đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ, đã khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Đặc biệt, cách làm phải thể hiện tính quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ. “Đã cố gắng thì cố gắng hơn, đã thành công thì thành công hơn, đã quyết tâm thì quyết tâm hơn”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách có 12 tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ ấn phẩm này nhân kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

 

Tin, ảnh: CP
 
.