Kiểm soát chặt người về từ vùng dịch theo hướng linh hoạt, phù hợp

16:22, 09/10/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có công văn khẩn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Công văn nêu rõ: Công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, song song với phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Vì vậy, tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định, giải pháp phòng, chống dịch đã đặt ra trong thời gian trước đây; trong đó, cần điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp, nội dung theo hướng linh hoạt, giảm các nội dung cấm, hạn chế để phục hồi phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, từng bước đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới.
 
Việc khôi phục các hoạt động để phát triển kinh tế-xã hội, gắn với yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch. 
 
 Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát chặt người từ vùng dịch trở về địa phương trong giai đoạn hiện nay theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý vì nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân, kể cả các trường hợp trước đó có vi phạm quy định làm lây lan dịch ra cộng đồng tại địa phương để xử lý nghiêm theo quy định và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, làm gương cho các trường hợp khác.
 
Xem nội dung công văn 5289/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh:
 

 

 

 

 

.