Đoàn công tác của Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 36 tại tỉnh Quảng Ngãi

22:43, 05/06/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.6, Đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương do ông Phạm Ngọc Linh Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và đánh giá thực trạng phát triển, tác động môi trường- xã hội của các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo của Tỉnh ủy tại buổi làm việc, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1.7.2014 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của CNTT đã có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển, ứng dụng CNTT. Việc ứng dụng, đầu tư, phát triển CNTT đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Hầu hết cán bộ, công chức đã khai thác, ứng dụng CNTTvào chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian và giấy tờ. 
 
Việc ứng dụng CNTT đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hệ thống một cửa hiện đại, dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, góp phần giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo tiền đề cho xây dựng chính quyền địa tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai liên thông 4 cấp; ứng dụng chữ ký số được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
 
Hạ tầng CNTT phát triển sâu rộng đến tất cả các xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thành phần, cùng với các báo điện tử, trang thông tin điện tử, cung cấp, phản ánh kịp thời các thông tin liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
Một số dịch vụ hành chính công được xác lập, góp phần thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ hành chính công của nhân dân. Nhiều công cụ, giải pháp, khai thác các dịch vụ trong các doanh nghiệp bước đầu được đầu tư và phát huy được hiệu quả, nhất là các dịch vụ giá trị gia tăng được cung ứng bởi các doanh nghiệp Viễn thông, Ngân hàng, Thuế, BHXH, Hải quan,…
 
Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng, hình thành bước đầu nền hành chính điện tử địa phương, cũng như nâng cao năng lực phục vụ người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 36 ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng đều, hiệu quả còn thấp. Một số cấp ủy, người đứng đầu ở địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tầm quan trọng của phát triển công nghệ thông tin; hạ tầng CNTT chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là ở cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính có nơi thực hiện chưa tốt, số lượng dịch vụ công mức độ 3, 4 còn nhiều hạn chế,…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Hiện nay toàn tỉnh có 38 dự án (thủy điện, điện mặt trời, điện khí), trong đó, có 7 dự án thủy điện đã vận hành và đang hoạt động ổn định, phát điện lên điện lưới quốc gia, phát huy được tính chủ động cung ứng nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,… từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại các huyện miền núi; đồng thời, góp phần tăng thêm nguồn ngân sách của tỉnh, cũng như địa phương. 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác liên ngành Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 36; đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: Việc chuyển giao ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề bức thiết không chỉ riêng với tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Đoàn công tác, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng CNTT để từng bước đáp ứng mục tiêu trong thời đại công nghệ hiện nay. 
 
Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Phạm Ngọc Linh ghi nhận, biểu dương kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa XI. Tỉnh Quảng Ngãi đã xác định CNTT là ngành kinh tế kỹ thuật, là bước đột phá  đúng chiến lược của Chính phủ. 
 
Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoàn chỉnh các dự án, hạ tầng để đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền khi triển khai thực hiện.
 
Đồng thời, chú trọng kết nối thông tin đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương; tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực CNTT và tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân và doanh nghiệp.
 
*Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục làm việc tại huyện Bình Sơn liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). 
 
H.P
.