Những thông tin ý nghĩa

22:38, 04/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở đang được triển khai trong cả nước. Những thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư... sẽ được thu thập đầy đủ.

  • Quảng Ngãi ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 1.4, tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) và Bình Đông (Bình Sơn), Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong ba cuộc điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, thực hiện theo chu kỳ 10 năm một lần.
    .

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, được thực hiện 10 năm một lần. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi nó sẽ phục vụ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, phục vụ việc giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết...

Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra lần này sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và là một nguồn thông tin quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp, để xác định rõ các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới, cũng như kế hoạch phát triển của từng địa phương.

Khác với những cuộc tổng điều tra trước đó, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều khó khăn, thách thức. Thách thức bởi quy mô của Tổng điều tra rất lớn, dự kiến lên tới hơn 94 triệu dân, với khoảng hơn 26 triệu hộ, địa bàn trải rộng khắp cả nước. Vì thế, lực lượng điều tra viên được huy động lên tới hơn 120 nghìn người.

Tại Quảng Ngãi, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh, toàn tỉnh có 2.814 địa bàn điều tra (trong đó 2.541 địa bàn thường và 272 địa bàn đặc thù). Trong đó, có trên 353.680 hộ dân, với 1.205.464 nhân khẩu lập bảng kê... Quảng Ngãi là một trong những địa phương có khối lượng công việc khá lớn.

Cuộc tổng điều tra diễn ra trong vòng 25 ngày. Vì thế, người dân ở các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin cho điều tra viên. Bên cạnh đó, các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin phải được tăng cường... để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt được kết quả cao nhất, với những con số thống kê đầy đủ và chính xác.
                    

  HOÀNG HÀ
 

.
.