Cải cách thủ tục hành chính: Lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

22:08, 07/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Để việc triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, thì việc chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong hoạt động tại bộ phận một cửa là ưu tiên cấp bách mà người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu thực hiện trong năm 2021 này bằng nhiều giải pháp cụ thể.
Ông Lê Quốc Đạt.
Ông Lê Quốc Đạt.
Theo Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Lê Quốc Đạt, để công tác cải cách TTHC có hiệu quả thì mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp phải quán triệt nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả của việc cải cách TTHC.
 
*PV: Ông có thể nói rõ hơn hoạt động tại bộ phận một cửa các cấp thời gian qua?
 
*Ông Lê Quốc Đạt: Qua kiểm tra thực tế hoạt động tại bộ phận một cửa các cấp chính quyền, nhất là việc giải quyết TTHC các cấp trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy còn khá nhiều bất cập. Cụ thể, việc tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa ở một số địa phương vẫn còn hình thức, không thực chất, không đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân thực hiện TTHC. 
 
Việc quản lý, vận hành hoạt động của bộ phận một cửa còn sơ sài, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sự quản lý và kiểm soát; chưa đưa đầy đủ các TTHC vào tiếp nhận, trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo công bố của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian dành cho việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả còn thể hiện sự tùy tiện, không đúng quy định pháp luật... Việc hướng dẫn, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, xin lỗi do giải quyết trễ hẹn... chưa thực hiện theo đúng quy định, chưa được người phụ trách bộ phận một cửa theo dõi, kiểm soát nên còn xảy ra tình trạng tùy tiện.
 
Tình trạng tự ý thu thêm giấy tờ ngoài quy định, thu dư số lượng giấy tờ, thu không đủ thành phần hồ sơ theo quy định khi tiếp nhận, giải quyết TTHC trong nhiều lĩnh vực còn diễn ra tương đối phổ biến... Kéo dài thời hạn hẹn trả kết quả so với thời hạn theo quy định của pháp luật.
 
Thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai bị giải quyết trễ hẹn còn chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng tăng lên tại một số nơi; còn xảy ra việc tùy tiện trong xem xét giải quyết hồ sơ, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ và nghiêm túc việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả khi hồ sơ bị trễ hẹn, gây nhiều phiền hà, khó khăn và bức xúc cho người dân.
Sự hài lòng của người dân là mục tiêu trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh thời gian đến.
Sự hài lòng của người dân là mục tiêu trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh thời gian đến.
Việc phối hợp liên thông trong giải quyết hồ sơ đất đai cho hộ gia đình, cá nhân giữa các cơ quan chưa tuân thủ nghiêm túc theo quy định; thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch, dây dưa trong xác nhận, luân chuyển hồ sơ, ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
*PV: Theo ông, việc chấn chỉnh những bất cập đã được thực hiện như thế nào?
 
*Ông Lê Quốc Đạt: Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm những địa phương chưa làm tốt, chỉ đạo xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, vi phạm trong việc giải quyết TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT và các cơ quan liên quan như Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân...
 
Văn phòng UBND tỉnh đã kiến nghị các cơ quan nghiêm túc tổ chức, quản lý, vận hành hoạt động bộ phận một cửa theo đúng quy định hiện hành và thực hiện Chỉ thị 19, ngày 11.12.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong cải cách TTHC theo quy định hiện hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp giám sát việc tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định hiện hành, nhất là hoạt động giải quyết TTHC.
 
*PV: Là cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì công tác cải cách TTHC năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh tập trung cho những nhiệm vụ nào?
 
*Ông Lê Quốc Đạt: Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về kiểm soát hoạt động bộ phận một cửa các cấp như: công bố, công khai kịp thời, đầy đủ TTHC; hoàn thiện việc xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ về giải quyết TTHC để kiểm soát trách nhiệm, thời gian tham gia giải quyết TTHC của từng cơ quan, làm cơ sở để quy trách nhiệm nếu thực hiện việc giải quyết TTHC không đúng tiến độ; tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với những bộ phận một cửa bị phản ánh về chất lượng phục vụ người dân, nhất là thủ tục về đất đai.
 
Để phấn đấu cải thiện thứ bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 “nằm trong nhóm trung bình khá của cả nước”, ngoài việc các địa phương cần tập trung khắc phục kịp thời, đồng bộ và có chất lượng các tồn tại, hạn chế nêu trên, cũng như cần phải tiến hành đồng bộ với các nhiệm vụ khác về CCHC; đặc biệt là gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì người đứng đầu các cấp, các cơ quan chuyên môn cần phải quán triệt đến đội ngũ công chức chuyên môn về tầm quan trọng trong công tác cải cách TTHC, lấy chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân làm thước đo đánh giá hiệu quả của việc cải cách TTHC. Đây được xem là yếu tố quan trọng để góp phần hoàn thành “khát vọng đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền Trung vào năm 2025”.
 
X.THIÊN 
(thực hiện)
 
 
 
 
.
.