Nhiều vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính

14:44, 03/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban hành văn bản trái quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ngoài bộ phận một cửa; "bút phê" chỉ đạo... là những sai phạm trong giải quyết TTHC của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc không chấp hành các chỉ đạo của UBND tỉnh và liên tục để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong công tác tham mưu, giải quyết TTHC cho người dân.
 
Chỉ đạo bằng "bút phê"
 
Thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 18, ngày 17.7.2019 về ban hành Quy định đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện trên địa bàn Quảng Ngãi là chưa phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012, Luật Phí, lệ phí và thực tiễn áp dụng lạm thu, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Do đó, ngày 25.6.2020, UBND tỉnh phải ban hành văn bản tạm dừng thực hiện quyết định này. 
Người dân TP.Quảng Ngãi làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Người dân TP.Quảng Ngãi làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Đáng chú ý, Sở TN&MT còn ban hành Công văn 5161/STNMT, ngày 7.11.2019 "về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa có đất tự chừa đường đi", để chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trả hồ sơ đã tiếp nhận; không tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tách thửa "đối với đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên và có đất tự chừa đường đi". Văn bản này trái với quy định của Luật Đất đai hiện hành, quy định về giải quyết TTHC.
 
Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương dừng giải quyết hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở cho người dân không đúng quy định Luật Đất đai và quy định về giải quyết TTHC. Việc chỉ đạo này không được thực hiện bằng văn bản để làm căn cứ trả lời cho công dân về việc từ chối giải quyết TTHC theo quy định, mà bằng hình thức "bút phê" vào hồ sơ của lãnh đạo Sở TN&MT.
 
Sở TN&MT còn chậm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với việc để xảy ra tình trạng quá hạn, trễ hạn giải quyết hồ sơ đất đai cho hộ gia đình, cá nhân tại văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh Bình Sơn, Tư Nghĩa và TX.Đức Phổ. Việc giải quyết dây dưa, quá hạn hồ sơ đất đai tăng lên, gây bức xúc cho người dân.
 
Bộ phận một cửa còn nhiều hạn chế
 
Ngày 11.12.2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 19 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TT&TT thực hiện việc trang bị, tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã; phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và đến cuối năm 2020, 100% hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp xã được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.
 
Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn chưa sử dụng phần mềm, hoặc sử dụng không nghiêm túc phần mềm một cửa điện tử, dẫn đến cơ quan chuyên môn không theo dõi, kiểm soát được tình trạng tiếp nhận, giải quyết, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở cấp huyện, xã; hầu hết các xã, phường, thị trấn đều chưa sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận một cửa...
 
Việc chậm tham mưu, tham mưu không đầy đủ, thiếu hiệu quả dẫn đến việc Quảng Ngãi bị trung ương trừ điểm về CCHC liên tục từ năm 2017 đến 2019 và khả năng bị tiếp tục trừ điểm năm 2020.
 
Hiện nay, tại các huyện Mộ Đức, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Tịnh, việc tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ và Quyết định 33 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC... Không những vậy, có tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC ngoài bộ phận một cửa tại các địa phương này.
Hồ sơ chậm trễ nhiều
 
Nhiều năm qua, UBND TP.Quảng Ngãi để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều hồ sơ trễ hạn hơn 1 năm. Hiện có khoảng 600 hồ sơ quá hạn đến nay chưa được các cơ quan phối hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, ký cấp giấy cho người dân... Tương tự, huyện Nghĩa Hành hiện còn khoảng 100 hồ sơ trễ hạn chưa được xem xét cho người dân...
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
       
                 
 
 
.
.