Cập nhật lúc: 08:09, 25/11/2017 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là mong muốn của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phan Tấn Nộ về việc nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Phan Tấn Nộ, ngoài việc cơ quan THADS các cấp chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động tự lập, tự chủ, chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ THADS, thì cũng rất cần có sự phối hợp của các cấp, ngành và sự chỉ đạo của Trưởng ban THADS tỉnh. Có như thế công tác THADS mới đáp ứng yêu cầu vì lợi ích của tổ chức, cá nhân.

PV: Xin ông cho biết kết quả THADS của tỉnh trong năm 2017?

Ông PHAN TẤN NỘ: Trong năm 2017 (tính từ ngày 1.10.2016 - 30.9.2017), tổng số việc phải thi hành là 8.330 việc. Số có điều kiện thi hành là 6.777 việc (chiếm 81%), số chưa có điều kiện thi hành 1.553 việc (chiếm 19%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 5.070 việc (đạt 75%), chuyển kỳ sau 3.260 việc (có 1.707 việc có điều kiện thi hành). Tổng số tiền phải thi hành hơn 775 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là gần 569 tỷ đồng (chiếm 73%); số chưa có điều kiện thi hành hơn 206 tỷ đồng (chiếm 27%). Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 133 tỷ đồng (đạt 23%).

Cần thẳng thắng nhìn nhận rằng, kết quả THADS năm 2017 mặc dù vượt chỉ tiêu về việc, nhưng tỷ lệ thi hành về tiền vẫn đạt thấp; số việc và tiền phải thi hành chuyển kỳ sau không giảm; hiệu quả tổ chức thi hành án đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng chưa cao. Nhiều vụ việc thi hành án trọng điểm chưa tổ chức thi hành được, nhất là những vụ việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn chưa được giải quyết dứt điểm. Còn một số thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tổ chức thi hành án của lãnh đạo một số chi cục, chấp hành viên.

PV: THADS lĩnh vực ngân hàng luôn là nhiệm vụ khó khăn. Vậy trong năm qua, công tác này được thực hiện như thế nào?

Ông PHAN TẤN NỘ: Có thể khẳng định rằng, thi hành án lĩnh vực ngân hàng luôn là thách thức cho các cơ quan THADS của tỉnh. Bởi số tiền thi hành án chiếm tỷ lệ rất lớn (chỉ chiếm 3,3% về việc, nhưng chiếm đến 60% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Trong tổng số 251 việc, với số tiền trên 465 tỷ đồng thi hành cho ngân hàng, các cơ quan THADS tỉnh mới giải quyết được 52 việc, thu được hơn 103 tỷ đồng, số còn đang thi hành lớn (141 việc, với số tiền 321 tỷ đồng).

Nguyên nhân của những khó khăn trong THADS ngân hàng thì nhiều, nhưng trước hết phải kể đến là, nhiều việc thi hành án cho ngân hàng, khi cơ quan THADS kê biên, tài sản được thẩm định có giá rất thấp so với giá khi ngân hàng thẩm định để cho vay. Mặc  dù vậy, khi đưa ra bán đấu giá vẫn không có người mua, phải hạ giá nhiều lần. Vì vậy, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thi hành án của các cơ quan THADS tỉnh trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

PV: Ngành THADS tỉnh sẽ làm gì để công tác THADS thời gian đến sẽ đạt hiệu quả cao hơn, thưa ông?

Ông PHAN TẤN NỘ: Trước tiên, ngành THADS tỉnh sẽ thực hiện tốt Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế đến là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, sâu sát, quyết liệt. Cùng với đó là nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế; nắm sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, các cơ quan THADS trong tỉnh bắt buộc chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án từng vụ việc, nêu rõ biện pháp giải quyết. Đặc biệt, các cơ quan THADS của tỉnh phải chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tham gia vào quá trình tổ chức thì hành án các vụ, việc trên địa bàn. Các thành viên của Ban chỉ đạo THADS phối hợp với cơ quan THADS, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vụ việc trọng điểm, những vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, để sớm giải quyết dứt điểm...


NG.TRIỀU
(thực hiện) 

.