Cập nhật lúc: 13:09, 01/01/2014 [GMT+7]
.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong "năm tăng tốc" 2014


Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2013 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Ngãi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhân kết thúc thắng lợi  năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã dành cho phóng viên Báo Quảng Ngãi cuộc trao đổi về  những kết quả đạt được và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

*P.V: Trong tình hình cả nước gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2013 kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện, xin Chủ tịch cho biết những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế?  

*Chủ tịch CAO KHOA: Trong năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Điều đáng mừng là GDP trong tỉnh tăng 12,1% và các ngành kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng và phát triển. GDP của ngành công nghiệp và nông nghiệp vượt kế hoạch khá cao. Đặc biệt, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp, hộ cá thể tiếp tục vượt khó, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nên thu ngân sách nhà nước ước đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 55,7% so với năm 2012 và bằng 137,1% dự toán năm (vượt 8.118,5 tỷ đồng). Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay và là kết quả có nhiều ý nghĩa quan trọng của tỉnh ta. Các chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu ước đạt 475 triệu USD, vượt 26,7% kế hoạch năm. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.728 USD năm 2012 lên 2.040 USD năm 2013, cao hơn kế hoạch đề ra (1.930 USD)...

Những kết quả trên, nếu so với bình quân chung của cả nước, với các tỉnh, thành phố trong khu vực, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và nhiều chỉ tiêu khác mà tỉnh ta đạt được trong năm 2013 là rất đáng phấn khởi.

*P.V: Kết quả thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi trong năm qua cũng là một thành tựu nổi bật, thưa Chủ tịch?

*Chủ tịch CAO KHOA: Có thể nói năm 2013, UBND tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và trong lĩnh vực này đã đạt nhiều kết quả khả quan.

 Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm chúng ta đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 72,14 triệu USD. Kế hoạch đến hết năm sẽ cấp thêm 2 dự án với tổng vốn đầu tư 44,1 triệu USD.


Thu hút đầu tư trong nước vào tỉnh đạt 25 dự án, tăng gấp hai lần năm trước. Đây là con số rất có ý nghĩa. Đặc biệt là việc khởi công Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi đã mở ra tiềm năng và triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*P.V: Một kết quả đáng ghi nhận khác là công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhận định của Chủ tịch về vấn đề này như thế nào?.

*Chủ tịch CAO KHOA: Có thể nói rằng, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07.5.2013 của UBND tỉnh đã thực sự làm chuyển biến nhận thức, thái độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc chấp hành giờ giấc, chế độ thông tin, báo cáo đã được cải thiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, quyết tâm xây dựng môi trường hành chính, môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn để cải thiện ngày càng có hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Ngành may xuất khẩu đã giải quyết một lượng lớn lao động trong tỉnh.
Ngành may xuất khẩu đã giải quyết một lượng lớn lao động trong tỉnh.


Các cơ quan hành chính các cấp đã tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. Những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhiều năm đã cơ bản được xử lý dứt điểm. Những vụ việc phát sinh đã được tập trung giải quyết, nên đến cuối năm tỷ lệ giải quyết đạt 87,3%, riêng vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đạt tỷ lệ 94,1%, vượt chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ giao và cao nhất từ trước đến nay.

*P.V: Quy hoạch, xây dựng, quản lý, vận hành các công trình thủy điện là vấn đề "nóng" trong các chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII  vừa qua, đối với Quảng Ngãi, chúng ta đã chủ động giải quyết việc này như thế nào?

*Chủ tịch CAO KHOA: UBND tỉnh rất quan tâm đến vấn đề này trong quá trình chỉ đạo, quản lý quy hoạch, thực hiện các dự án thủy điện. Theo đó, trong năm qua, UBND tỉnh đã tập trung rà soát và kiên quyết loại bỏ khỏi quy hoạch các dự án thủy điện không phù hợp, có khả năng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ngoài 7 dự án đã được loại khỏi quy hoạch, Quảng Ngãi đã tiếp tục kiến nghị loại bỏ 6 dự án. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh sẽ chỉ còn 12 dự án. Đối với một số dự án thủy điện đã và đang xây dựng, UBND tỉnh cũng tăng cường công tác chỉ đạo việc quản lý và vận hành đảm bảo an toàn hồ đập.

*P.V: Theo Chủ tịch, trong công tác quản lý, điều hành còn những hạn chế, yếu kém nào cần phải khắc phục trong năm 2014?

*Chủ tịch CAO KHOA: UBND tỉnh nhận thấy còn những tồn tại, yếu kém mà chúng ta phải có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục trong thời gian đến. Đó là:
Do nguồn ngân sách còn hạn chế nên không thể cân đối vốn cho đầu tư phát triển trên nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có không ít các vấn đề bức xúc, các nhiệm vụ quan trọng, thậm chí có ý nghĩa động lực cho sự phát triển.

Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản trong tình trạng đóng băng, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển đô thị. Tỉnh chưa có nguồn lực đầu tư tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án lớn. Nhiều dự án đăng ký nhưng đình hoãn, giãn tiến độ triển khai. Việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án còn chưa kịp thời. Tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách còn chậm. Tiến độ xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa không đạt kế hoạch đề ra.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp vẫn chưa đồng bộ và có hiệu quả. Vẫn còn một bộ phận không ít cán bộ, công chức, viên chức chưa làm tròn chức trách của mình, chưa toàn tâm toàn ý thực thi công vụ, phục vụ cho nhân dân.

Áp lực giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động trong tỉnh ngày càng tăng. Chất lượng giáo dục đào tạo chưa được cải thiện đáng kể, nhất là ở các huyện miền núi. Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng, tuy nhiên quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế. Vấn đề này đặt ra trách nhiệm mà chúng ta phải thực sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa để phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

*P.V: Chủ tịch có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế năm 2014?

*Chủ tịch CAO KHOA: Năm 2014 được xác định là năm tăng tốc của nhiệm kỳ 5 năm 2011 - 2015, với nhiều nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, đòi hỏi tất cả chúng ta phải thật sự đoàn kết, ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, hướng đến đạt kết quả cao nhất cho năm cuối kế hoạch 5 năm.

Riêng về phát triển kinh tế, chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, của HĐND tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện ba nhiệm vụ đột phá, hai nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Trong phát triển công nghiệp, điều hết sức quan trọng là phải luôn tạo điều kiện cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, cũng như tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xúc tiến các biện pháp cần thiết, bảo đảm cho các dự án quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của tỉnh sớm được triển khai. Đó là Dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Dự án Nhà máy nhiệt điện Dung Quất, Nhà máy Thép Quảng Liên và Dự án đưa khí vào bờ tại KKT Dung Quất. Đặc biệt, chúng ta phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Dự án VSIP sớm đi vào hoạt động nhằm tạo sức bật mới trong phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

       Đưa cơ giới vào thu hoạch lúa. Ảnh: T.L
Đưa cơ giới vào thu hoạch lúa. Ảnh: T.L


Trong năm 2014 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, triển khai cắm mốc địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi mở rộng theo quy hoạch được duyệt; lập thủ tục đề nghị Trung ương công nhận đô thị Đức Phổ đạt tiêu chí loại 4 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2015; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng đô thị tại các địa phương; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các dự án bất động sản được thực hiện. Đặc biệt phải đẩy nhanh tiến độ Dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh đoạn Mỹ Trà - Mỹ Khê, đường bờ Nam sông Trà Khúc và sớm triển khai xây dựng chợ Trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã tại 164 xã trên địa bàn tỉnh; ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu, đồng thời tích cực vận động sự đóng góp hỗ trợ của các doanh nghiệp và nguồn lực của nhân dân để xây dựng nông thôn mới mà trước hết là tập trung cho các xã có khả năng đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.

Trong những năm qua, chúng ta đã tập trung triển khai nhiều chính sách và tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền núi, vì vậy tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi giảm khá nhanh nhưng vẫn chưa bền vững. Do đó, chúng ta cần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách, trong đó chú trọng hơn nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất, phát triển giáo dục, đào tạo nghề nhằm thực hiện đúng mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trong lĩnh vực đầu tư XDCB, để tăng thêm nguồn lực, chúng ta cần huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển từ các thành phần kinh tế, đồng thời chủ động lập kế hoạch để tranh thủ nguồn vốn ODA, thu hút các dự án FDI, nghiên cứu khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức BT, PPP.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, chúng ta phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án mở rộng Quốc lộ 1, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, Dự án đường Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Trà - Mỹ Khê và Dự án điện cáp ngầm cho huyện Lý Sơn.

*P.V: Xin cảm ơn Chủ tịch đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này!


THANH TOÀN
(thực hiện)

                                                                        

.