Vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định

09:11, 18/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11), hướng đến chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, PV. Báo Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

*PV: Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật mà tỉnh ta đạt được trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)”?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995. Đây là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, nhưng rất thiết thực, gần gũi với mỗi người dân, hộ gia đình và KDC; gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Trong những năm qua, cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống người dân ở tất cả các KDC trong tỉnh và được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các cấp Mặt trận xem việc triển khai thực hiện cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua của MTTQ các cấp. Điều đó thể hiện rất rõ ở việc 100% KDC trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng quy mô, thiết thực và sinh động hơn. Qua đó tạo được không khí đầm ấm, vui tươi, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong KDC.

Nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong những năm qua đã tạo được sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khối Đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường, thông qua việc từng cộng đồng KDC đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhất là đối với những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, cùng nhau đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xây dựng KDC văn hóa, gia đình văn hóa.

Nhiều KDC đã có những biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự; phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong KDC của mình. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được nhiều KDC thực hiện khá tốt, nhất là kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và huy động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ. Thông qua cuộc vận động cũng góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân, thực hiện đầy đủ hơn quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tổ chức văn nghệ trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.                     Ảnh: TH.THUẬN
Tổ chức văn nghệ trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TH.THUẬN


*PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của trưởng ban công tác Mặt trận trong cuộc vận động này?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Trưởng Ban Công tác Mặt trận là người trực tiếp chủ trì, phối hợp để tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân ở các KDC thực hiện cuộc vận động này. Để tuyên truyền, vận động có hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn dân, vun vén cho khối đại đoàn kết trong từng khu dân cư, các vị trưởng ban công tác Mặt trận ngoài tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, còn phải thường xuyên gần gũi, sâu sát với từng người dân theo phương châm “đi tận ngõ, gõ tận nhà”. Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu về lòng say mê, nhiệt tình; về tinh thần chủ động, sáng tạo; về cách làm hay, thiết thực trong thực hiện cuộc vận động. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của các trưởng ban công tác Mặt trận. Chính họ đã tạo ra động lực để đẩy mạnh cuộc vận động, làm nên sức sống của một phong trào quần chúng trong các KDC. Đó là chưa kể vai trò của họ còn phải được nhân lên 2, 3 lần vì ở tỉnh ta chỉ có 1.083 thôn, tổ dân phố, tương ứng với 1.083 trưởng ban công tác Mặt trận, trong khi toàn tỉnh có đến 3.018 KDC. Khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

*PV: Theo đồng chí, cuộc vận động này còn có những điều gì cần phải khắc phục trong thời gian tới ?

*Đồng chí LÊ VIẾT CHỮ: Phải thấy rằng, việc thực hiện cuộc vận động này ở một số địa phương vẫn còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa coi trọng việc chỉ đạo, tạo điều kiện thực hiện cuộc vận động, xem đó là công việc của Mặt trận và các hội đoàn thể. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ Mặt trận, một số trưởng ban công tác Mặt trận chưa phát huy vai trò chủ trì và tính chủ động, sáng tạo làm cho việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng chưa đem lại hiệu quả cao. Phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở còn lúng túng, trong khi đó chủ trương hướng mạnh về cơ sở của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cả cấp tỉnh chưa được thực hiện mạnh mẽ.

Trong những năm tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có những hướng dẫn cụ thể và khả thi để giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu mới, nhất là yêu cầu gắn cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải được bắt đầu đổi mới từ cơ sở, quan trọng nhất là địa bàn KDC.
 
Trong phương thức hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chú ý hơn đến việc tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, nhất là mô hình “KDC 6 không” mà Mặt trận tỉnh đã có chủ trương từ năm 2002, đã mang lại hiệu quả khá thiết thực. Chúng tôi sẽ tập trung cho việc xây dựng các tổ tự quản trong từng KDC để làm chuyển biến những vấn đề đang đặt ra, đáp ứng yêu cầu của người dân. Ví dụ như nhiều KDC hiện nay rất cần có tổ tự quản về bảo vệ môi trường, hoặc về an ninh trật tự, về an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội… Chúng tôi cho rằng, chính những mô hình hiệu quả và những tổ tự quản như thế sẽ đem lại sức sống mới cho cuộc vận động lớn này.

*PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THANH THUẬN
(thực hiện)
 


.