Xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam

14:57, 07/09/2022 [GMT+7]
.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa; xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
 
 
Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên.
Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên.
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
 
Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 
Theo Tuyết Hoa/Chinhphu.vn
.