Cập nhật lúc: 21:30, 14/12/2014 [GMT+7]
.

70 năm truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" mãi tỏa sáng

 


Ngày 13-12, tại Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 _ 22-12-2014) và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 _ 22-12-2014), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên quân kỳ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên quân kỳ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN khẳng định, suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm qua, Tổng cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động, nhạy bén, sắc sảo tham mưu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đặc biệt là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của QĐNDVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang 70 năm qua của Tổng cục Chính trị QĐNDVN anh hùng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu, Tổng cục Chính trị phải là cơ quan mẫu mực, đi đầu và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, tiêu cực; làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân. Chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở trung ương và địa phương xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
 

Theo TRẦN LƯU/SGGPO


 

.