Xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm huy động nguồn lực trong dân

08:08, 28/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở tỉnh ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, do việc tìm kiếm các nguồn lực đầu tư ngày càng khó khăn. Trước thực tế đó, một số địa phương đã có nhiều sáng tạo trong việc khai thác các nguồn lực để đầu tư, nhất là nguồn lực trong dân.

TIN LIÊN QUAN


Xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) là một trong những địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng NTM, nhất là rào cản từ phía người dân. Chính vì vậy, hạ tầng nông thôn của xã còn rất thấp so với các địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM cuối năm 2018. Do đó, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hiệp xác định, phải tạo sự đồng thuận trong dân thông qua việc mở rộng dân chủ trong việc huy động nguồn lực tài chính từ người dân.

Cùng với đó là coi người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, Nhà nước chỉ hỗ trợ mang tính khởi đầu và động viên khen thưởng với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM.

Nhờ công khai, minh bạch các nguồn đóng góp, nên người dân xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới.
Nhờ công khai, minh bạch các nguồn đóng góp, nên người dân xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới.


Với phương châm đó, trước khi bê tông tuyến đường hay kênh mương, ban dân chính các thôn trong xã đều tổ chức cuộc họp để người dân bàn bạc, tính toán và tự quyết định mức đóng góp kinh phí. Ngoài ra, người dân còn được trao quyền tham gia giám sát, nên người dân các thôn rất tích cực tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các thôn. Điển hình là thôn Đông Mỹ, Thế Bình, Hải Môn... Đến nay, các thôn này đã bê tông trên 5km đường, kênh mương thủy lợi và đã hoàn thành việc đóng góp kinh phí để làm 17 tuyến đường trong thời gian đến.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hiệp còn huy động con em địa phương làm ăn xa đóng góp xây dựng gần 4km đường và gần 300 triệu đồng. “Trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp, nhưng nếu biết huy động nguồn lực trong dân và các thành phần kinh tế khác thì vẫn có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2018. Xã cũng sẽ tổ chức ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với địa phương”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp Trần Văn An chia sẻ.

Không được lạm dụng

Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nguyễn Phúc Long cho biết: Hầu hết các địa phương đều gặp khó trong việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông và kênh mương thủy lợi, vì Nhà nước chỉ hỗ trợ 30% giá trị công trình, số còn lại do xã và nhân dân đóng góp. Áp lực tìm kiếm nguồn lực đầu tư, nên một số địa phương đã huy động tài chính từ nhân dân một cách nóng vội. Thậm chí có nơi tổ chức huy động quá nhiều trong một thời gian ngắn, nên tạo áp lực cho người dân. Kinh nghiệm từ các địa phương thành công trong việc huy động nguồn lực là bên cạnh việc trao quyền quyết định cho dân, thì cần công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực tài chính để tạo niềm tin cho người  dân.

 


Bài, ảnh: MỸ HOA 


.