Mặt trận các cấp: Chung sức xây dựng nông thôn mới

09:08, 13/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

TIN LIÊN QUAN


Năm 2018, xã Phổ Thuận (Đức Phổ) đăng ký với tỉnh sẽ về đích NTM. Để góp sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã hỗ trợ xã Phổ Thuận nhiều nội dung mà địa phương đang cần.

 

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đức Phổ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giúp xã Phổ Thuận giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung hỗ trợ bò giống, giúp người dân có sinh kế lâu dài; đồng thời phối hợp với xã Phổ Thuận duy trì mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại khu dân cư số 1, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

 “Qua công tác tuyên truyền, vận động đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân trong việc chung sức xây dựng NTM. Chuyện giữ đường làng sạch đẹp; phong trào thắp sáng đường quê... thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong từng khu dân cư”.


Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ NGUYỄN THỊ LỆ THÚY


Nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các hội, đoàn thể, nên đến nay xã Phổ Thuận đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến cuối năm 2018, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM. Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận Nguyễn Quang Thống cho biết: “Có những việc mà nếu không có sự vào cuộc của MTTQ xã và các hội, đoàn thể thì khó có thể hoàn thành. Đơn cử như giai đoạn 2016 - 2018, xã đã vận động 100% hộ dân đồng ý tham gia dồn điền đổi thửa, với gần 500ha (trong tổng số 600ha). Trong quá trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia hiến đất, góp tiền, góp ngày công để mở rộng các tuyến đường, nên đến nay hầu hết các tuyến đường trong xã đều được bê tông...”.

Thời gian qua, để giúp các địa phương trong xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 4 xã; khảo sát, chọn điểm để xây dựng kế hoạch triển khai điểm công tác phòng, chống mại dâm tại 2 xã Phổ Châu và Phổ Cường; duy trì các mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông” tại xã Phổ Quang; “Khu dân cư hộ gia đình có hố xử lý rác thải sinh hoạt” tại xã Phổ Nhơn...

Nói về xây dựng NTM trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Tân (Mộ Đức) Trần Sinh Văn Quốc cho biết, để đưa xã trở thành địa phương đầu tiên của huyện về đích NTM vào năm 2015, MTTQ xã và các đoàn thể chính trị, xã hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chương trình, giúp người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng NTM; hướng dẫn mặt trận thôn và các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, người dân đã tích cực tham gia...

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ Nguyễn Thị Lệ Thúy, mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, đất đai, tiền, với giá trị trên 7 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, chủ trương dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực.Bài, ảnh: NG.TRIỀU 


.