Cập nhật lúc: 07:31, 25/01/2018 [GMT+7]
.

Nguồn lực xã hội: Cơ hội thúc đẩy phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Quảng Ngãi đặt ra chủ đề cụ thể. Trong đó, “huy động nguồn lực xã hội...” là một trong những nội dung góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tận dụng tối đa các nguồn lực

Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư xã hội vào khoảng 43.500 tỷ đồng (ngân sách chỉ có 3.178 tỷ đồng), tăng gần 14% so với năm 2016. Tổng dư nợ đạt khoảng 38.500 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước.

Năm 2018, phát huy nguồn lực từ quỹ đất, tiếp tục đầu tư hoàn thiện Trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh.
Năm 2018, phát huy nguồn lực từ quỹ đất, tiếp tục đầu tư hoàn thiện Trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh.


Thực hiện chính sách cho các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân vay để kích cầu tiêu dùng, nhằm tạo ra nhiều hơn nguồn lực cho xã hội, Quảng Ngãi đã kiên trì thực hiện cải cách hành chính, giải quyết cho vay vốn nhanh hơn từ 3 – 5 ngày so với trước đây. Nhiều dự án mới được giải quyết cấp phép, cấp chủ trương đầu tư nhanh gọn, tăng cường thu hút đầu tư... đã tạo ra nguồn lực to lớn cho xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh quan tâm thực hiện Chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng, với cam kết cho 150 DN vay hơn 3.200 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Kết quả đến cuối năm đã giải ngân được hơn 2.500 tỷ đồng.

Về nguồn lực trong dân, năm qua bằng nhiều cách thức, hộ gia đình, cá nhân trong tỉnh đầu tư hàng ngàn tỷ đồng thực hiện các mô hình sản xuất giảm nghèo, làm giàu, xây dựng nhà ở, công trình, góp phần vào tiến trình đổi mới nông thôn. Nội lực trong dân được đánh giá là còn nhiều tiềm năng và đây cũng chính là mục tiêu các tổ chức tín dụng đang hướng đến để huy động vốn, có thêm nguồn lực hỗ trợ cho DN vay đầu tư, mở rộng sản xuất, giải quyết đáng kể tình trạng “khát vốn” như lâu nay.

Năm 2018, Quảng Ngãi dự kiến có thêm 1.000 DN thành lập mới; thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, cụm công nghiệp sẽ tăng so với  năm 2017. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho DN, nhà đầu tư làm ăn, nhưng cũng chính là tăng nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho người dân thông qua giải quyết việc làm.

Những định hướng mới

Trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp huy động nguồn lực xã hội. Trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ quỹ đất và các nguồn thu khác để phát triển hạ tầng đô thị; tiếp tục khuyến khích các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thực hiện lồng ghép hợp lý các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung tối đa hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan để sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã thu hút trong năm 2017.

Quảng Ngãi cam kết sẽ quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công; tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, để thu hút tối đa nguồn lực, Quảng Ngãi sẽ thực hiện một số cơ chế đặc biệt. Trong đó ưu tiên hỗ trợ cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ. Trước mắt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng  mắc, tạo thuận lợi để thực hiện dự án chuỗi nông nghiệp công nghệ cao OFB, dự án sản xuất rau, củ, quả và dược liệu công nghệ cao tại Mộ Đức; triển khai trồng thực nghiệm cây gai xanh AP1 ở một số địa phương...

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.
.