Cập nhật lúc: 22:14, 20/07/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Tạo điều kiện thuận lợi để Vinamilk triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa

 


(Baoquangngai.vn)-  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinamilk triển khai dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngã, góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.​ 

​Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc Vinamilk triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Quảng Ngãi; trước mắt thực hiện tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, với diện tích khoảng 125 ha/4.000 con bò sữa, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, phối hợp hỗ trợ Vinamilk trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án; chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với Vinamilk về phát triển đàn bò sữa tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức hướng dẫn Vinamilk lập các thủ tục liên quan đến thuê đất, trình UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện Dự án ngay sau khi có quyết định chủ trương đầu tư đối với diện tích đất công ích do nhà nước quản lý.

Đối với diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng: Chủ động bố trí nhân lực (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - chi nhánh huyện Mộ Đức), đồng thời hướng dẫn UBND huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và ký hợp đồng thuê đất giữa Vinamilk với các hộ dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành việc lập các thủ tục đầu tư, khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong thời hạn 7 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ của Vinamilk).

UBND huyện Mộ Đức, rà soát quỹ đất khu vực dự kiến triển khai Dự án tại xã Đức Phú, xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cơ sở để Vinamilk xúc tiến hợp đồng thuê đất với các hộ dân;  tổ chức họp dân để thông tin đầy đủ về dự án

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Vinamilk lập đầy đủ các thủ tục theo quy định về đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện dự án. Xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể, phối hợp với các Sở ngành có liên quan và UBND huyện Mộ Đức để tổ chức triển khai thực hiện dự án. 

PV

.