Cập nhật lúc: 14:19, 11/04/2014 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 48,25%


(Baoquangngai.vn)- Theo công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2013, tổng diện tích rừng đến 31.12.2013 trên địa bàn tỉnh là 277.859,56 ha, độ che phủ rừng toàn tỉnh là 48,25%.

Trong đó rừng tự nhiên là 109.878,49 ha, rừng trồng 166.052,04 ha và rừng trồng cây công nghiệp, đặc sản là 1.929,03 ha. Toàn tỉnh hiện có 128.776,14 ha rừng sản xuất, 111.370,64 ha rừng phòng hộ, không có rừng đặc dụng. Phân theo chủ quản lý: Ban quản lý rừng 93.694,01 ha; doanh nghiệp nhà nước 15.998,25 ha; tổ chức kinh tế khác 1.801,24 ha; đơn vị vũ trang 490,26 ha; hộ gia đình 127.772,03 ha;  cộng đồng thôn, bản 4.520,28 ha và tập thể, tổ chức khác 76,7 ha.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Số liệu hiện trạng rừng này là tài liệu cơ sở để các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng, ban hành các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh nghề rừng và quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả; đồng thời là cơ sở dữ liệu để tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh.

Được biết, năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi sẽ sử dụng gần 30 tỷ đồng từ nguồn vay ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA 2) triển khai trồng mới 1.400 ha rừng phòng hộ đầu nguồn tại 4 huyện Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ.

Dự án sẽ tiến hành trồng một số loại cây chính như lim, xanh, sao, dầu và cây phụ trợ là keo… nhằm mục đích phục hồi, bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư, góp phần xoá đói giảm nghèo ở khu vực miền núi; tăng cường năng lực cho chính quyền và chủ rừng trong công tác quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ.

Việc trồng mới 1.400 ha rừng phòng hộ đầu nguồn là một trong chuỗi các mục tiêu thuộc Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ". Dự án được triển khai tại 4 huyện, 9 xã với diện tích lên tới 9.300 ha; kéo dài trong 10 năm (2012-2020) với tổng vốn đầu tư gần 290 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là gần 250 tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh là hơn 42,7 tỷ đồng.

 

PV

 

.