Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Chủ Nhật, 13:57, 14/04/2013 [GMT+7]
.

* Võ Việt Chính- Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi


(QNg)-Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

TIN LIÊN QUAN


Trong 5 năm qua, các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các cấp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn ở 14 huyện, thành hội, 183 cơ sở hội, với 1.142 chi hội; 3.413 tổ hội. Trong nhiệm kỳ qua đã tăng 37.799 hội viên, đạt 100,8% so với Nghị quyết đề ra, nâng tổng số hội viên hiện nay là 175.319 hội viên (76,61% so với tổng số hộ nông nghiệp).

 

Anh Lê Giang Phong (36 tuổi, xã Đức Nhuận, Mộ Đức) là nông dân đầu tiên ở Quảng Ngãi trồng thành công nấm linh chi. Anh cùng 11 nông dân khác đã thành lập Hợp tác xã nấm đầu tiên của tỉnh.              Ảnh: MINH THU
Anh Lê Giang Phong (36 tuổi, xã Đức Nhuận, Mộ Đức) là nông dân đầu tiên ở Quảng Ngãi trồng thành công nấm linh chi. Anh cùng 11 nông dân khác đã thành lập Hợp tác xã nấm đầu tiên của tỉnh. Ảnh: MINH THU


Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Hội, các phong trào nông dân đã đem lại nhiều kết quả, trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.  Từ phong trào này đã hình thành nhiều nhân tố mới, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất với quy mô lớn, tạo ra hàng hóa cung ứng trên thị trường và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay toàn tỉnh có 383 trang trại đã và đang phát triển theo hướng hàng hóa đa dạng, có tính liên kết cao và bền vững. Phong trào đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, số hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân SXKD giỏi” cấp tỉnh và trung ương tăng 30% so với nhiệm kỳ trước.  

Để phong trào ngày một phát triển mạnh, có sức lan tỏa, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng nguồn tài chính Hội để hỗ trợ nông dân có vốn phát triển sản xuất. Bằng nhiều nguồn huy động, đến nay, nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của tỉnh đã lên 12,6 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). Cùng với Quỹ HTND, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận tín chấp và uỷ thác cho hội viên nông dân vay với tổng số dư nợ trên 1.312 tỷ đồng (tăng 669 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước), hỗ trợ cho hơn 85 nghìn lượt hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chú trọng đến công tác dạy nghề cho nông dân theo Quyết định số 81 và Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và tăng thu nhập cho nông dân. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức dạy nghề cho 1.938 hội viên nông dân, với các ngành nghề đa dạng phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, các cấp hội đã tích cực vận động nông dân  đồng hành cùng Nhà nước thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội viên nông dân đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công và hàng chục tỷ đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng, xây dựng hàng trăm kilômét đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Hội đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, cùng với các công ty sản xuất máy nông nghiệp đã bán cho nông dân thông qua việc hỗ trợ lãi suất được 273 máy nông nghiệp các loại, với tổng số tiền vay là 3,7 tỷ đồng và hỗ trợ lãi suất là  550 triệu đồng.

Để  hoạt động Hội và phong trào nông dân tiếp tục phát huy hiệu quả, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội trong tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh mối liên kết 4 nhà, hình thành các nhóm sản xuất, các tổ hợp tác, HTX... để hướng dẫn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và vay vốn đầu tư sản xuất có hiệu quả, bền vững trên tinh thần năng động, sáng tạo, hội nhập cùng phát triển. Để làm được điều đó, các cấp Hội phải thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội. Đồng thời phải nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để đề xuất những giải pháp tích cực với cấp uỷ đảng và các cấp chính quyền. Hoạt động của Hội Nông dân các cấp cần đi theo hướng “thiết thực, sáng tạo, phát triển bền vững”; xây dựng các cấp Hội vững mạnh, nêu cao vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tin rằng nông dân Quảng Ngãi sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức,  thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra, góp phần  xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển./.

 
 

.