Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

12:10, 21/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Sở TN&MT luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC); xem đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả, tăng tính dân chủ trong hoạt động điều hành của cơ quan.

Theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 6.7.2012 của UBND tỉnh thì đối với lĩnh vực TN&MT, bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT bao gồm 84 thủ tục. Theo đó, Sở đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tạo sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân.

Đến nay, Sở đã tiếp nhận 1.530 thủ tục, trong đó giải quyết được 1.495 thủ tục, đạt 97,7%. Kết quả đó là nhờ thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt là áp dụng cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Việc áp dụng cơ chế “một cửa” đã tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết TTHC.

Bộ phận “một cửa” hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp.
Bộ phận “một cửa” hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp.


Sở đã hoàn thiện và xây dựng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001-2008 trong hoạt động tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT. Từ đó hỗ trợ đắc lực cho công tác CCHC,  công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan của các tổ chức và công dân. Hiện tất cả các phòng, ban thuộc Sở đều áp dụng ISO vào quản lý hoạt động chuyên môn. Đây là một biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, tạo nền nếp làm việc khoa học, nâng cao trách nhiệm công việc của từng cán bộ, công chức trong đơn vị.

Ngoài ra, Sở đã triển khai lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong  các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở định kỳ 6 tháng một lần. Đa số các ý kiến đều hài lòng với việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở.  Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực TN&MT; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức của Sở.

Ông Đinh Trọng Thành- Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT tỉnh, cho biết: Hiện nay, Sở đã và đang trong quá trình đơn giản hóa các TTHC nhằm đem lại sự thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến làm việc tại sở. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện công tác này cũng còn tồn tại một số khó khăn như: Bộ TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT vẫn còn quá nhiều, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm 50% số TTHC của Sở.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, quản lý cơ sở dữ liệu về đất đai… Thực hiện nghiêm túc bộ TTHC đã được công bố; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức trong thực hiện TTHC. Đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị các quy định thủ tục hành chính không phù hợp, thiếu tính khả thi… bảo đảm các TTHC của Sở TN&MT thực sự minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ông Thành cũng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm sẽ giảm bớt khoảng từ 10 -15% TTHC trong thủ tục hành chính đất đai.    

Bài, ảnh: Trúc Giang
 


.