Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX được tổ chức từ ngày 20- 22/10/2020

22:51, 22/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 883-TB/TU về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi  lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ  2020 - 2025 sẽ tổ chức trọng thể từ ngày 20/10/2020 đến ngày 22/10/2020, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi (số 167 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
PV
.