Thành ủy Quảng Ngãi: Khắc phục tình trạng "khép kín" trong quy hoạch cán bộ

10:54, 27/11/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo đánh giá của Thành ủy Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng “khép kín”. Để khắc phục tình trạng này, Thành ủy Quảng Ngãi đã và đang có nhiều giải pháp chấn chỉnh.
Nhận diện và khắc phục hạn chế
 
Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh cho biết: Trước đây, trong công tác quy hoạch cán bộ, nhiều cơ quan, đơn vị chưa coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Một số đơn vị chưa thực hiện được quy hoạch “mở” theo đúng chủ trương, vẫn còn tình trạng “khép kín” trong cơ quan, đơn vị mình. Có đơn vị coi nhẹ công tác quy hoạch cán bộ, còn tư tưởng cho rằng quy hoạch cán bộ là một việc, bố trí cán bộ là một việc, dẫn đến tình trạng quy hoạch cán bộ không bảo đảm về chất lượng và số lượng.  
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng trao đổi công việc với lãnh đạo Văn phòng TP.Quảng Ngãi.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng trao đổi công việc với lãnh đạo Văn phòng TP.Quảng Ngãi.
Bên cạnh đó, việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu các chức danh có lúc, có nơi còn chủ quan, chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy ở một số nơi chưa cao...
 
Trước thực trạng trên, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi đã tăng cường công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, tiến hành quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của thành phố và lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Thành ủy Quảng Ngãi cũng đã phê duyệt các chức danh chủ chốt của các xã, phường và các cơ quan, đơn vị.
 
Nhờ làm tốt công tác quy hoạch mà những cán bộ được đưa vào danh sách quy hoạch chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm về độ tuổi, có trình độ đại học, đã trải qua thực tiễn công tác và được đánh giá có chiều hướng phát triển tốt.
 
Chú trọng điều động, luân chuyển cán bộ
 
Nhằm đảm bảo quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo hướng "động" và "mở"... để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
 
Mặt khác, trên cơ sở công tác quy hoạch, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố cử 5 cán bộ học các lớp cao học; 7 đồng chí học đại học; 24 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 77 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Thành ủy Quảng Ngãi cũng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị, với 149 học viên; đồng thời cử 2.980 lượt cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...
 
Theo ông Võ Thành Vĩnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng thực hiện thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm và bố trí cán bộ. Trong đó, thuyên chuyển khối Đảng, đoàn thể sang khối Nhà nước 2 đồng chí và thuyên chuyển ngược lại 2 đồng chí.
 
Điều động giữa các cơ quan trong khối Nhà nước 4 đồng chí và giữa khối Đảng với nhau 4 đồng chí. Điều động từ xã, phường lên thành phố 3 đồng chí và từ thành phố xuống xã, phường 5 đồng chí. Để giúp cán bộ các xã, phường đổi mới tư duy lãnh đạo, thành phố tiến hành luân chuyển trong các xã, phường 16 đồng chí.
 
Ngoài ra, TP.Quảng Ngãi cũng đã triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND ở các xã Nghĩa Dũng, Tịnh Thiện và phường Trương Quang Trọng; đồng thời thực hiện thí điểm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở 9 xã, phường.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
.
.