Gắn quy hoạch cán bộ với đào tạo, bồi dưỡng

04:01, 11/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh được đánh giá là đạt hiệu quả, có sự đổi mới trong cách thực hiện.

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ

Năm 2017, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện một cách đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, lấy kết quả quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ cấp mình, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới xây dựng quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phương châm, nội dung, quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ.

 UBND tỉnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ trong năm 2017.
UBND tỉnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ trong năm 2017.


 Việc rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Cấp tỉnh đã bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 là 13 trường hợp; đưa ra khỏi quy hoạch 9 trường hợp; đề nghị Trung ương bổ sung quy hoạch 16 trường hợp. Quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 là 89 trường hợp, trong đó có 76 cấp ủy tỉnh và các chức danh khác. Đề nghị Trung ương phê duyệt quy hoạch 28 trường hợp, gồm các chức danh Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 32 sở, ban, ngành với 43 cấp trưởng, 86 cấp phó; đưa ra khỏi quy hoạch 60 trường hợp. Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 37 sở, ban, ngành với 81 cấp trưởng và 214 cấp phó.
 

Theo thống kê, đến ngày 31.10.2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.849 đảng viên mới, đạt trên 108% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên hơn 51 nghìn đồng chí; có 2.406/2.695 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 4.133 huy hiệu Đảng các loại cho đảng viên...

Bên cạnh đó, cấp huyện đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc với 18 cấp ủy viên, 31 ủy viên Ban Thường vụ, 13 Bí thư, 14 Phó Bí thư cấp ủy, 6 Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch HĐND, 2 Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch UBND huyện. Phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 1.809 cấp ủy, 228 ủy viên Ban Thường vụ, 45 Bí thư, 74 Phó Bí thư, 35 Chủ tịch, 39 Phó Chủ tịch HĐND, 34 Chủ tịch và 67 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện... Cán bộ trong quy hoạch được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; từng bước thực hiện việc bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự theo quy hoạch.
 
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng

 Trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng đảng các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tham mưu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng đề án vị trí việc làm, củng cố, kiện toàn, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và điều động, luân chuyển cán bộ đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng mới 12 đề án, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ định, giới thiệu nhân sự bổ sung, bổ nhiệm 90 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; điều động 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 9 cấp phó giữ chức vụ trên 8 năm.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy các cấp đã coi trọng việc gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết hợp giữa nâng cao trình độ lý luận, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn chỉnh tiêu chuẩn ngạch bậc cho cán bộ, công chức. Tỉnh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2017 cho 532 cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; cử hàng chục cán bộ đi học thạc sĩ, đại học chính trị (văn bằng 2) và hàng trăm cán bộ đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...

 Ngoài ra, các cấp ủy đảng tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


 Bài, ảnh: HOÀNG ANH


 


.