Quyết tâm về đích huyện nông thôn mới

10:02, 15/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là mục tiêu phấn đấu của huyện Nghĩa Hành trong năm 2017. Để đạt kết quả đó, ngay từ đầu năm, huyện đã rà soát các tiêu chí chưa đạt, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình, cho biết: Để đạt mục tiêu trên, huyện đưa ra nhiều giải pháp tích cực để triển khai thực hiện. Cụ thể là, huyện bám sát Nghị quyết 03 và Kết luận của Tỉnh ủy về việc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá về phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Một góc thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành).                                                                             Ảnh: BS
Một góc thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành). Ảnh: BS


Đây là hai nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá và trọng tâm của huyện trong năm 2017. Huyện cũng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 83 của Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu...

Cùng với đó là chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 09 và Hướng dẫn số 10 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời chỉ đạo các chi bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của năm 2017. Nếu như năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cấp ủy viên về sinh hoạt ở chi bộ thôn, tổ dân phố đạt 36%, thì năm 2017 phấn đấu đạt ít nhất là 50%. Qua sinh hoạt sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từ đó tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Huyện cũng chỉ đạo các cấp ủy tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội...

Trong điều hành đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, huyện chỉ đạo các chi bộ cơ sở ở những địa phương đạt xã nông thôn mới tiếp tục giữ chuẩn. Triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn kiểu mẫu; thôn, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 xã đạt nông thôn mới: Hành Minh, Hành Thuận, Hành Thịnh. Chỉ đạo giữ vững xã nông thôn mới đối với 6 xã đang chờ tỉnh công nhận xã nông thôn mới: Hành Tín Đông, Hành Phước, Hành Trung, Hành Đức, Hành Nhân và Hành Thiện.

Riêng đối với 2 xã chưa đạt xã NTM là Hành Dũng và Hành Tín Tây, trong năm 2017, huyện tập trung các nguồn lực hỗ trợ để các xã này đạt chuẩn, đưa Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh... Đối với 9 tiêu chí đô thị loại V còn nợ, huyện tập trung các nguồn lực để năm 2017, thị trấn Chợ Chùa đạt tiêu chí đô thị loại V...

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Phan Bình, ngoài việc chú trọng xây dựng nông thôn mới, huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt là phát triển diện tích cây ăn quả. Phấn đấu đến năm  2020 trồng mới 200ha cây ăn quả gồm: Chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh. Huyện đã cử cán bộ ra Huế tham quan mô hình sản xuất nông sản hữu cơ của Công ty Quế Lâm để về triển khai thực hiện ở địa phương, nhằm  nâng cao chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm hàng nông nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là CCTTHC và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. “Huyện sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời thay thế những cán bộ kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đùn đẩy, né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiều, gây phiền hà cho tổ chức và công dân", ông Bình khẳng định.

BÁ SƠN