Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí Thư

01:08, 25/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH  Đào Ngọc Dung; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đồng chủ trì hội nghị.
 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo nêu rõ: Chỉ thị 16 đã được nhiều cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác truyền thông đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, lợi ích của công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện, quy mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động làm việc ở nước ngoài tăng nhanh. Đến năm 2022, cả nước có 451 tổ chức, doanh nghiệp tham gia, cao hơn gấp 2 lần so với thời điểm ban hành Chỉ thị.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên 25 thị trường. Việt Nam đã đưa được hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài. Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng/người/năm. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao, bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia, lao động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi trở về lao động tại Việt Nam.
 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH  Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; điều chỉnh bao quát các quan hệ lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan về báo cáo, thông tin, thẩm quyền cấp phép đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác bảo hộ công dân…
 
Tin, ảnh: T.THUẬN

.