Video: Diễn tập 'QNg - 22' góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

08:08, 23/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 - "QNg - 22",  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự kế thừa, phát triển tư tưởng “lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc ta trong tình hình mới, nhằm phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.
[links()]
 
Thực hiện: H.HUY - H.P