Video: Trà lúa sớm kém vui

08:08, 19/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nông dân đang bước vào vụ thu hoạch trà lúa gieo sạ sớm của vụ hè thu. Vụ này năng suất lúa không cao khiến nông dân kém vui. 
[links()]
 

 

Thực hiện: ÁI KIỀU-MAI LỰC